Sử dụng các mối quan hệ

Tạo mối quan hệ với Ngăn Mối quan hệ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Ngăn Mối quan hệ tạo mối quan hệ giữa các bảng nhưng yêu cầu kiểu dữ liệu tương thích giữa cột mẹ/con và không tạo danh sách tra cứu.

Tạo mối quan hệ với ngăn Mối quan hệ

 1. Trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào có ít nhất hai bảng hoặc truy vấn, hãy chọn Công cụ Cơ sở dữ > Quan hệ.

 2. Nếu ngăn Mối quan hệ trống, hãy kéo các bảng từ ngăn Dẫn hướng đến ngăn Mối quan hệ.

 3. Kéo khóa chính từ bảng mẹ lên đầu khóa ngoại trong bảng con.

  Tạo mối quan hệ bằng cách dùng Ngăn Mối quan hệ
 4. Chọn Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu.

 5. Chọn Cập nhật các trường liên quan và Xóa phân cấp xóa các bản ghi liên quan.

 6. Chọn Tạo.

  Bạn đã thêm mối quan hệ giữa hai bảng, vì vậy bây giờ bạn sẽ thấy một đường hiển thị kiểu mối quan hệ (một với một hoặc một với nhiều) và cho biết trường nào có liên quan.

 7. Để lưu mối quan hệ, chọn Lưu mối Lưu .

Bạn muốn xem thêm?

Tạo, sửa, hoặc xóa bỏ mối quan hệ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×