Outlook cho Mac

Tạo và gửi email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tạo và gửi email, trả lời thư email, và chuyển tiếp một email trong Outlook for Mac.

Tạo và gửi email

 1. Chọn nhà > email mới.

 2. Thêm người dự, chủ đề và thư trong nội dung email.

 3. Chọn Gửi.

Trả lời email

 1. Chọn một email để trả lời.

 2. Chọn Trả lời.

 3. Nhập phản hồi.

 4. Chọn Gửi.

Chuyển tiếp để chia sẻ email với người khác

 1. Chọn một email để chuyển tiếp.

 2. Chọn chuyển tiếp.

 3. Nhập những người mà bạn muốn chuyển tiếp.

 4. Thêm ghi chú vào nội dung email nếu bạn muốn.

 5. Chọn Gửi.

Bạn muốn thêm nữa?

Trợ giúp Outlook 2016 cho máy Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×