Video: Tạo cơ sở dữ liệu máy tính

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sử dụng mẫu dùng cho máy tính để tạo cơ sở dữ liệu Access có thể chạy trên máy tính của bạn.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 đầu tiên của bạn. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Tạo cơ sở dữ liệu máy tính. (Bạn ở đây!) Dùng mẫu dùng cho máy tính để tạo cơ sở dữ liệu Access có thể chạy trên máy tính của bạn.

  2. Video: Tạo ứng dụng Access. Tạo Ứng dụng Access: cơ sở dữ liệu chạy trong đám mây. Dùng mẫu để tạo cơ sở dữ liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Bạn sẵn sàng với một hướng dẫn khác chưa? Hãy xem phần danh sách đầy đủ các khóa đào tạo về Access 2013.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×