×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Nâng cao khả năng sử dụng mục lục (TOC)

Mục lục trung gian

Làm việc ở mọi nơi từ mọi thiết bị với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp Ngay
Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Delete the current TOC, click where you want to add the new TOC, open the Table of Contents gallery, and click Custom Table of Contents. To build a Custom Table of Contents, you need to tell Word what you want, and this is where you do it.

Create a custom TOC

  1. Click REFERENCES > Table of Contents > Custom Table of Contents.

  2. Make your changes in the Table of Contents dialog box. You’ll see what they look like in the Print Preview and Web Preview areas.

    • To add a dot leader, or dotted line, between each entry and its page number, click the Tab leader list, and then click the dotted line. You can also choose a dash leader.

    • To change the overall appearance of your Table of Contents, click the Formats list, and then click the format that you want.

    • To change the number of levels displayed in your Table of Contents, click Show levels, and then click the number of levels you want.

  3. Click OK.

Want more?

Introduction to Tables of Contents (TOCs)

Format or customize a table of contents

Advanced tables of contents

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×