Video: Thêm các nút vào Thanh Hành động trong ứng dụng Access

Quan trọng    Access Services 2010 và Access Services 2013 đang bị xóa khỏi bản phát hành tiếp theo của SharePoint. Chúng tôi khuyên bạn không nên tạo ứng dụng web mới và nên di chuyển các ứng dụng hiện có sang một nền tảng khác, chẳng hạn như Microsoft Power Apps.

Bạn có thể thêm các nút hành động tùy chỉnh vào Thanh Hành động trong ứng dụng web Access để kiểm soát các tác vụ khác nhau. Ví dụ: bạn có thể muốn tạo nút hành động tùy chỉnh để ẩn hoặc hiển thị các điều khiển khác nhau trên một chế độ xem hoặc chạy macro để thực hiện các tác vụ khác nhau.

Bài viết này không áp dụng cho các cơ sở dữ liệu trên máy tính Access. Để biết thông tin liên quan đến các biểu mẫu và dẫn hướng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, hãy xem tạo biểu mẫu Access.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×