Video: thêm và xem lại chú thích

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không ở ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Cộng tác với những người khác để đưa ra các ghi chú và phản hồi trên một tài liệu bằng cách dùng chú thích.

Lưu ý: Chú thích hoạt động tương tự trong Word, Excel và PowerPoint. Tuy nhiên, các bước sau đây là đặc thù cho Word.

Thêm chú thích

 1. Chọn nội dung bạn muốn nhận xét.

 2. Chọn Xem lại > Chú thích mới.

 3. Nhập nội dung bạn muốn.

 4. Bấm vào vị trí khác trong tài liệu khi bạn đã thực hiện xong.

Trả lời hoặc giải quyết chú thích

 1. Chọn một chú thích.

 2. Chọn Trả lời.

 3. Nhập nội dung bạn muốn.

 4. Bấm vào vị trí khác trong tài liệu khi bạn đã thực hiện xong.
  Hoặc, chọn giải quyết để hiển thị chú thích đã được hoàn tất.

Hiện chú thích

 • Chọn xem lại > hiện chú thích để hiển thị hoặc ẩn chú thích.

 • Chọn tiếp theo hoặc trước đó để đi giữa các chú thích.

Bạn muốn thêm nữa?

Chèn hoặc xóa chú thích

Thêm chú thích

Thêm, thay đổi, ẩn hoặc xóa chú thích trong bản trình bày

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×