Mục lục
×
Toán học cơ bản trong Excel
Toán học cơ bản trong Excel

Toán học cơ bản trong Excel 2013

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy để Excel làm máy tính của bạn. Video này cho bạn biết cách thêm, trừ, nhân và chia trong sổ làm việc của bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng tính năng tự tính tổng để tính tổng các số

Tính tổng các số bằng cách tạo công thức

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×