×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Theo dõi email với thư báo đã đọc

Theo dõi email với thư báo đã đọc

You can request delivery and read receipts when you send a message. Whatever your reason for wanting to do so, adding a request is easy to do.

If you'd prefer to see instructions in an article, see Be notified when others receive or open an email message.

Read and delivery receipts: How they work

Before you send a message, click the Options tab. Then, click Request a Delivery Receipt or Request a Read Receipt. When you send the message, it's routed to the recipient's email server, which delivers it to his inbox. And the server sends the delivery receipt you requested. Note that the server, not the recipient, is shown as the sender of the delivery receipt.

When the recipient double-clicks the email to open it, he can choose to send you a read receipt or choose not to.

Change what happens when you receive a read receipt request

When you receive a message with a read receipt request, that means the sender wants to get confirmation that you received the message. Read receipts can be automatically returned or not, or you can choose what to do for each read receipt request.

  1. Click the File tab.

  2. Click Options.

  3. Click Mail.

  4. Under Tracking, under For any message received that includes a read receipt request   , click one of the following options:

    • Always send a read receipt

    • Never send a read receipt

    • Ask each time whether to send a read receipt

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×