Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Bắt đầu với Microsoft 365

Microsoft 365 là gì?

Your browser does not support video.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

Take your productivity to the next level with Microsoft 365, which lets you work and collaborate from anywhere.

  • Office apps, like Excel, Word, and PowerPoint, including the latest updates.

  • Collaboration at the center of your work with Microsoft Teams, where you can chat, share files, organize teams around topics, and meet virtually with everyone you work with.

  • Securely save your files in the cloud so you can access them from anywhere.

  • Achieve more with the latest intelligent features, like PowerPoint Designer or Ideas in Excel.

  • Stay connected no matter where you are with the Office mobile apps and Office for the web.

Want more?

Work remotely

Best practices for collaborating

Modern workplace training

Office for the web video training

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×