Xác định dấu đầu dòng, số và danh sách đa mức mới

Bạn có thể tùy chỉnh diện mạo của danh sách bằng cách xác định danh sách đánh số, dấu đầu dòng và nhiều mức của riêng mình. Sau khi tùy chỉnh, bạn có thể lưu các thiết đặt đó dưới dạng một kiểu và sử dụng lại nhiều lần.

Bạn muốn làm gì?

Xác định dấu đầu dòng mới

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Thay đổi dấu đầu dòng thành ký hiệu

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , rồi bấm vào Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bấm vào Biểu tượng, rồi bấm vào biểu tượng bạn muốn sử dụng.

 4. Bấm OK.

Thay đổi dấu đầu dòng thành ảnh

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , rồi bấm vào Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bấm vào Ảnh rồi duyệt ảnh của bạn từ một tệp hoặc Tìm kiếm Hình ảnh Bing.

 4. Bấm vào Chèn.

 5. Xem lại hình ảnh dấu đầu dòng sẽ trông như thế nào và bấm OK để thêm ảnh hoặc thay đổi ảnh bằng cách lặp lại các bước 3-5.

Thay đổi phông dấu đầu dòng

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , rồi bấm vào Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bấm Phông, rồi thay đổi thuộc tính phông chữ sẽ được sử dụng cho dấu đầu dòng. Bạn có thể chọn thiết đặt trên tab Phông chữ hoặc tab Nâng cao:

Phím Tab

Mô tả

Tab Phông

Thay đổi phông dấu đầu dòng, kiểu, kích cỡ, màu sắc, kiểu gạch dưới, màu gạch dưới và hiệu ứng.

Tab Nâng cao

Thay đổi giãn cách ký tự phông dấu đầu dòng và các tính năng OpenType.

Thay đổi căn chỉnh dấu đầu dòng

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng danh sách Mũi tên xuống của nút dấu đầu dòng trong Word , rồi bấm vào Xác định dấu đầu dòng mới.

 3. Bên dưới căn chỉnh, chọn Trái, Căn giữahoặc Phải.

 4. Bấm OK.

Xác định định dạng số mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh hộp danh sách đánh Mũi tên xuống của nút danh sách đánh số trong Word , rồi bấm vào Xác định định dạng số mới.

 3. Để thay đổi kiểu, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Kiểu số và chọn số, chữ cái hoặc định dạng theo thời gian khác.

 4. Để thay đổi cỡ phông, kiểu và màu phông chữ, hãy bấm Phông chữ và chọn một thiết đặt trên tab Phông hoặc tab Nâng cao:.

  Phím Tab

  Mô tả

  Tab Phông

  Thay đổi phông dấu đầu dòng, kiểu, kích cỡ, màu sắc, kiểu gạch dưới, màu gạch dưới và hiệu ứng.

  Tab Nâng cao

  Thay đổi giãn cách ký tự phông dấu đầu dòng và các tính năng OpenType.

 5. Để gắn thêm đánh số bằng dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc một giá trị khác, hãy nhập vào trường Định dạng số.

 6. Để thay đổi căn chỉnh số, chọn Trái, Căn giữahoặc Phải bên dưới Căn chỉnh.

 7. Bấm OK.

Xác định danh sách đa mức mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách đa mức Mũi tên xuống của nút nhiều mức trong Word , rồi bấm vào Xác định danh sách đa mức mới.

 3. Bung rộng hộp thoại Danh sách đa mức bằng cách bấm Thêm ở góc dưới bên trái.

 4. Chọn mức danh sách để sửa đổi bằng cách chọn nó trong danh sách. 1 được chọn theo mặc định.

 5. Chọn nơi bạn muốn áp dụng thay đổi của mình bằng cách bấm vào Toàn bộ danh sách, Điểm này trở đi, hoặc Đoạn văn hiện tại.

 6. Để sử dụng kiểu hiện có trong Word cho từng mức trong danh sách, chọn một kiểu bên dưới Mục liên kết mức với kiểu.

 7. Chọn số cần hiện trong bộ sưu tập. Mức 1 được hiển thị theo mặc định.

 8. Đặt tên cho danh sách đa mức trong tên danh sách trường ListNum. Tên này sẽ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào bạn thấy trường Số danh sách.

 9. Để gắn thêm danh sách đánh số bằng dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc giá trị khác, hãy nhập vào trường Định dạng số.

 10. Để thay đổi cỡ phông, kiểu và màu phông chữ, hãy bấm Phông chữ và chọn một thiết đặt trên tab Phông hoặc tab Nâng cao:.

  Phím Tab

  Mô tả

  Tab Phông

  Thay đổi phông dấu đầu dòng, kiểu, kích cỡ, màu sắc, kiểu gạch dưới, màu gạch dưới và hiệu ứng.

  Tab Nâng cao

  Thay đổi giãn cách ký tự phông dấu đầu dòng và các tính năng OpenType.

 11. Để thay đổi kiểu, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Kiểu số và chọn số, chữ cái hoặc định dạng theo thời gian khác. Xác định số mức để bao gồm số này từ đó.

 12. Chọn số để bắt đầu danh sách tại. Giá trị mặc định là 1. Để bắt đầu lại việc đánh số sau một mức cụ thể, hãy chọn hộp kiểm Khởi động lại Danh sách sau và chọn một mức trong danh sách.

 13. Chọn Đánh số Kiểu Pháp lý để thực thi kiểu pháp lý trên danh sách nhiều mức.

 14. Để thay đổi căn chỉnh số, chọn Trái, Căn giữahoặc Phải bên dưới Căn chỉnh

 15. Xác định một giá trị để bắt đầu căn chỉnh và một giá trị cho định dạng căn lề văn bản.

 16. Để áp dụng các giá trị này cho toàn bộ danh sách, hãy chọn Đặt cho Tất cả các Mức.

 17. Nhập một giá trị cho những gì cần theo sau mỗi số, Ký tự tab, Dấu cách, hoặc Không có gì. Chọn Thêm điểm dừng tab tại và nhập một giá trị.

 18. Bấm OK.

Xác định kiểu danh sách mới

 1. Chọn văn bản hoặc danh sách đánh số bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Danh sách đa mức Mũi tên xuống của nút nhiều mức trong Word , rồi bấm vào Xác định kiểu danh sách mới.

 3. Xác định tên cho kiểu danh sách mới của bạn.

 4. Chọn số để bắt đầu danh sách tại. Giá trị mặc định là 1.

 5. Chọn một mức trong danh sách để áp dụng định dạng của bạn.

 6. Xác định phông chữ, kích cỡ và màu sắc cho kiểu danh sách.

 7. Thay đổi mũi tên xuống để thay đổi kiểu danh sách đánh số hoặc danh sách dấu đầu dòng.

 8. Chọn biểu tượng cho danh sách.

 9. Chọn một hình ảnh cho danh sách.

 10. Chọn để di chuyển lề sang trái hoặc sang phải.

 11. Chọn để áp dụng những thay đổi này cho Chỉ trong tài liệu này hoặc Tài liệu mới dựa trên mẫu này.

 12. Để thay đổi thêm các thiết đặt định dạng, hãy bấm Định dạng và chọn Phôngchữ, Đánhsố , Hiệu ứng vănbản , v.v.

 13. Bấm OK.

Tắt tự động đánh số cho danh sách

 1. Sử dụng một trong các phương pháp sau đây, phù hợp với phiên bản Word bạn đang sử dụng:

  Word 2016, Word 2013 hoặc Word 2010

  • Chọn Tệp, rồi từ ngăn bên trái, chọn Tùy chọn.

  Word 2007

  • Bấm vào Nút Microsoft Office, rồi chọn Tùy chọn Word.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Word, trong ngăn bên trái, chọn Kiểm lỗi.

 3. Trong ngăn bên phải, dưới tùy chọn Tự Sửa,chọn Tùy chọn Tự Sửa.

 4. Chọn tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 5. Bên dưới Áp dụng khi bạnnhập , bỏ chọn hộp kiểm Danh sách đánh số tự động, rồi chọn OK.

Thông tin liên quan

Thay đổi độ lệch giữa dấu đầu dòng hoặc số và văn bản trong danh sách

Thay đổi đánh số trong danh sách đánh số

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×