Sử dụng phổ biến của hàm

Xác định và sử dụng tên trong công thức

Xác định và dùng tên trong công thức

Bằng cách dùng tên gọi, bạn có thể làm cho công thức dễ hiểu và dễ duy trì hơn. Bạn có thể xác định tên cho phạm vi ô, hàm, hằng số hoặc bảng. Khi đã có thói quen dùng tên trong sổ làm việc, bạn có thể dễ dàng cập nhật, kiểm tra và quản lý những tên này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đặt tên cho một ô

 1. Hãy chọn ô

 2. Trong hộp Tên, nhập tên.

  Hộp Tên

 3. Nhấn Enter.

Xác định tên từ một phạm vi đã chọn

 1. Chọn dải ô bạn muốn đặt tên, bao gồm cả nhãn cột và hàng.

 2. Chọn Công thức > Tạo từ vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại Tạo Tên từ Vùng chọn, hãy chỉ định vị trí có chứa nhãn bằng cách chọn hộp kiểm Hàng trên cùng,Cột trái, Hàng dưới cùng, hoặc Cột phải

 4. Chọn OK.

  Excel đặt tên các ô dựa trên các nhãn trong phạm vi bạn chỉ định.

Dùng tên trong công thức

 1. Chọn một ô và nhập công thức.

 2. Đặt con trỏ nơi bạn muốn dùng tên trong công thức đó.

 3. Nhập chữ cái đầu tên, rồi chọn tên từ danh sách xuất hiện.

  Hoặc, chọn Công thức > Sử dụng trong công thức và chọn tên bạn muốn dùng.

 4. Nhấn Enter.

Quản lý tên trong sổ làm việc của bạn bằng trình quản lý tên

 1. Trên ruy-băng, đi tới công thức > tên đã xác định > tên người quản lý. Sau đó, bạn có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và tìm tất cả các tên được dùng trong sổ làm việc.

Đặt tên cho một ô

 1. Hãy chọn ô

 2. Trong hộp Tên, nhập tên.

  Hộp Tên

 3. Nhấn Enter.

Xác định tên từ một phạm vi đã chọn

 1. Chọn dải ô bạn muốn đặt tên, bao gồm cả nhãn cột và hàng.

 2. Chọn Công thức > Tạo từ vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại Tạo Tên từ Vùng chọn, hãy chỉ định vị trí có chứa nhãn bằng cách chọn hộp kiểm Hàng trên cùng,Cột trái, Hàng dưới cùng, hoặc Cột phải

 4. Chọn OK.

  Excel đặt tên các ô dựa trên các nhãn trong phạm vi bạn chỉ định.

Dùng tên trong công thức

 1. Chọn một ô và nhập công thức.

 2. Đặt con trỏ nơi bạn muốn dùng tên trong công thức đó.

 3. Nhập chữ cái đầu tên, rồi chọn tên từ danh sách xuất hiện.

  Hoặc, chọn Công thức > Sử dụng trong công thức và chọn tên bạn muốn dùng.

 4. Nhấn Enter.

Quản lý tên trong sổ làm việc của bạn bằng trình quản lý tên

 1. Trên ruy-băng, đi tới công thức > tên đã xác định > tên người quản lý. Sau đó, bạn có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và tìm tất cả các tên được dùng trong sổ làm việc.

Trong Excel dành cho web, bạn có thể sử dụng phạm vi đã đặt tên mà bạn đã xác định trong Excel cho Windows hoặc Mac. Chọn tên từ hộp tên để đi đến vị trí của phạm vi, hoặc dùng phạm vi đã đặt tên trong một công thức.

Để bây giờ, việc tạo một phạm vi mới có tên trong Excel dành cho web không sẵn dùng.

Bạn có muốn tính năng đó không? Đi đến giọng nói người dùng Excel Online và đề xuất nó!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tại sao tôi lại nhìn thấy hộp thoại xung đột tên trong Excel?

Tạo phạm vi đã đặt tên trong Excel

Chèn phạm vi đã đặt tên vào một công thức trong Excel

Sử dụng trình quản lý tên trong Excel

Tìm hiểu thêm về tên trong công thức

Áp dụng các phạm vi đã đặt tên vào một công thức hiện có

Dùng tham chiếu có cấu trúc trong công thức bảng Excel

Tổng quan về các công thức trong Excel

Tạo hoặc thay đổi tham chiếu ô

Tạo một phạm vi đã đặt tên từ các ô được chọn trong một trang tính

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×