Xác minh địa chỉ email sao lưu của tôi cho tài khoản Outlook.com của tôi

Xác minh địa chỉ email sao lưu của tôi cho tài khoản Outlook.com của tôi

Khi bạn thêm địa chỉ email vào tài khoản Outlook.com của mình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email thuộc về bạn.

Để xác minh địa chỉ email sao lưu của bạn, hãy làm như sau:

  1. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản này, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email đã được xác nhận.

    Lưu ý: Nếu bạn tìm cách đăng nhập bằng địa chỉ email chưa được xác nhận, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại.

  2. Đăng nhập vào địa chỉ email mà bạn đã thêm và tìm thông điệp email xác thực trong hộp thư đến của mình.

  3. Mở email xác thực và bấm vào nối kết cho biết nội dung như sau:

    Nếu bạn đã thêm địa chỉ email này làm biệt danh, hãy sử dụng liên kết này để xác minh: https://account.live.com/Aliases/Verify?aliasname=example

  4. Trong Outlook.com, trên trang quản lý biệt danh tài khoản của bạn , bên dưới bí danh tài khoản, bạn sẽ thấy địa chỉ email mà bạn đã thêm vào.

    Xác nhận địa chỉ email của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập, hãy xem khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×