Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Xóa bỏ các mục hoặc làm trống thùng rác của site SharePoint

Xóa bỏ các mục hoặc làm trống thùng rác của site SharePoint

Khi bạn xóa một mục khỏi thư viện hoặc danh sách tài liệu SharePoint, nó không được loại bỏ ngay lập tức khỏi SharePoint. Các mục đã xóa đi vào thùng rác site trong một khoảng thời gian. Trong thời gian đó, bạn có thể khôi phục các mục mà bạn đã xóa vào vị trí ban đầu của họ hoặc loại bỏ chúng để giải phóng dung lượng lưu trữ.

Quan trọng: Thùng rác SharePoint khác với thùng rác trong Windows. Để khôi phục các tệp cục bộ bị xóa khỏi màn hình nền hoặc ứng dụng của bạn, hãy dùng thùng rác Windows đầu tiên. Để đặt thùng rác Windows trên máy tính của bạn, hãy xem hiện hoặc ẩn thùng rác.

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm thùng rác cho OneDrive, hãy đi đến site OneDrive của bạn, rồi chọn thùng rác ở ngăn bên trái.

Để biết thông tin về việc khôi phục các mục trong thùng rác site, hãy xem mục khôi phục mục trong thùng rác của một site SharePoint.

Xóa một mục khỏi thùng rác của site

Để xóa các mục khỏi thùng rác site SharePoint

 1. Bấm thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Nếu bạn không nhìn thấy thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm nội dung trang.

  • Thùng rác nằm ở phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Nút thùng rác trang nội dung site SharePoint Online
 2. Trên trang thùng rác, hãy bấm vào hộp ở bên trái các mục hoặc tệp bạn muốn xóa bỏ hoặc khôi phục.

 3. Bấm xóa bỏ để xóa các tệp đã chọn.

  Nút Xóa mục trong SharePoint Online

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, có thể nó đã bị xóa và đã được chuyển đến thùng rác của tuyển tập site. Hoặc có thể đã vượt quá giới hạn thời gian đang nắm giữ (93 ngày) và đã bị xóa vĩnh viễn. 

Để xóa tất cả các mục khỏi thùng rác site SharePoint

 1. Bấm thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Nếu bạn không nhìn thấy thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm nội dung trang.

  • Thùng rác nằm ở phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Nút thùng rác trang nội dung site SharePoint Online
 2. Trên trang thùng rác, bấm dọn sạch thùng rác Nút thùng rác trống để xóa tất cả các mục.

  Nếu thùng rác trống không nhìn thấy được, hãy đảm bảo rằng bạn đã bỏ chọn tất cả các mục trong thùng rác.

Để xóa các mục khỏi thùng rác SharePoint 2016 hoặc 2013

Lưu ý: Thùng rác chỉ hiển thị các mục mà bạn đã xóa. Bạn không thể xem các mục đã bị xóa bởi người dùng khác trừ khi bạn là người quản trị tuyển tập trang. Nếu bạn không thấy Thùng Rác trên site của mình thì có thể người quản trị dịch vụ đã tắt Thùng Rác. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem cấu hình thiết đặt thùng rác trên TechNet.

 1. Bấm thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không nhìn thấy thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm nội dung trang.

  • Thùng rác nằm ở phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem nút thùng rác bên trong nội dung trang.
 2. Trên trang thùng rác, hãy bấm vào hộp ở bên phải mục hoặc tệp bạn muốn xóa hoặc khôi phục.

 3. Bấm xóa bỏ vùng chọn để xóa các tệp đã chọn.

  Nút Xóa bỏ xóa trang SharePoint 2016 được tô sáng
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, có thể nó đã bị xóa và đã được chuyển đến thùng rác của tuyển tập site. Hoặc có thể đã vượt quá giới hạn thời gian nắm giữ và đã bị xóa vĩnh viễn. 

Để xóa tất cả các mục khỏi thùng rác của site SharePoint 2016 hoặc 2013

 1. Bấm thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng Rác trên thanh dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không nhìn thấy thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm nội dung trang.

  • Thùng rác nằm ở phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem nút thùng rác bên trong nội dung trang.
 2. Trên trang thùng rác, bấm vào thùng rác trống để xóa tất cả các mục.

Làm trống tất cả các mục trong thùng rác

Để xóa các mục khỏi thùng rác của site SharePoint 2010 hoặc 2007

 1. Bấm thùng rác trên thanh khởi động nhanh (bạn có thể cần phải cuộn xuống).

  Liên kết tái chế site SharePoint 2010 trên thanh khởi động nhanh

  Nếu thùng rác không hiển thị trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm vào tất cả nội dung trangvà cuộn xuống dưới cùng.

  Lưu ý: 

  • Thùng rác chỉ hiển thị các mục mà bạn đã xóa. Bạn không thể xem các mục đã bị xóa bởi người dùng khác trừ khi bạn là người quản trị tuyển tập trang.

  • Nếu bạn không thấy Thùng Rác    Thùng Rác có lẽ đã bị vô hiệu hóa. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hay máy chủ. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem cấu hình thiết đặt thùng rác trên TechNet.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các mục hoặc tệp.

  Hộp thoại thùng rác SharePoint 2007 với các mục được chọn
 3. Bấm vào Xóa Lựa chọn.

  Hộp thoại thùng rác SharePoint 2007 với lựa chọn xóa được tô sáng
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, có thể nó đã bị xóa và đã được chuyển đến thùng rác của tuyển tập site. Hoặc có thể đã vượt quá giới hạn thời gian nắm giữ và đã bị xóa vĩnh viễn. 

 1. Bấm thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Liên kết tái chế site SharePoint 2010 trên thanh khởi động nhanh

  Nếu thùng rác không hiển thị trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm vào tất cả nội dung trangvà cuộn xuống dưới cùng và bấm thùng rác.

 2. Trên trang thùng rác , hãy bấm vào hộp ở bên trái của kiểu cột đầu tiên, rồi bấm xóa bỏ vùng chọn để xóa tất cả các mục.

  Thùng rác SharePoint 2010 đã xóa tất cả các tệp
 3. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Tôi có thể lấy lại các mục tôi xóa khỏi thùng rác của site SharePoint không?

Khi bạn xóa một mục khỏi thùng rác của site, nó sẽ tự động chuyển vào thùng rác Second-Stage hoặc tuyển tập trang nơi nó vẫn còn trong một khoảng thời gian đặt cho đến khi nó bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi SharePoint. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể khôi phục các mục từ thùng rác tuyển tập site. Để biết thông tin, hãy xem khôi phục các mục đã xóa khỏi thùng rác của tuyển tập site.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm phiên bản SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×