Xóa ghi chú dính

Trên Windows 10, bạn có thể xóa bỏ một ghi chú dính ba cách:

 • Từ danh sách ghi chú, bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ một ghi chú, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào xóa ghi chú.

 • Từ danh sách ghi chú, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) ở bên phải của một ghi chú, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào xóa ghi chú.

 • Từ một ghi chú đang mở, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ), rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào xóa ghi chú.

  Bấm hoặc gõ nhẹ biểu tượng đóng ( X ) chỉ đóng ghi chú và không xóa nó.

Quan trọng: 

 • Xóa bỏ lưu ý là cố định. Không thể hoàn tác được.

 • Bạn có thể thu nhỏ cơ hội xóa bỏ ghi chú theo lỗi bằng cách đảm bảo bạn đã bật cảnh báo xóa ghi chú. Bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng thiết đặt nằm ở phía trên bên phải của danh sách ghi chú, rồi đặt nút xác nhận trước khi xóa để bật.

Bạn có thể xóa một ghi chú dính trên iPhone hoặc iPad hai cách.

Xóa ghi chú dính trên iPhone của bạn

 • Từ danh sách ghi chú, Trượt ghi chú từ bên phải để hiển thị các tùy chọn ghi chú, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng thùng rác.

 • Từ ghi chú mở, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) ở phía trên bên phải, rồi sau đó gõ nhẹ vào xóa ghi chú.

Quan trọng: Xóa bỏ lưu ý là cố định. Không thể hoàn tác được.

Xóa ghi chú dính trên iPad của bạn

 1. Mở OneNote cho iPad, sau đó trên tab trang đầu, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng ghi chú dính .

  Bạn có thể cần đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft để xem các ghi chú của mình trên các thiết bị của mình.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Từ danh sách ghi chú, Trượt ghi chú từ bên phải để hiển thị các tùy chọn ghi chú, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng thùng rác ở bên phải.

  • Từ ghi chú mở, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) ở phía trên bên phải, rồi sau đó gõ nhẹ vào xóa ghi chú.

Quan trọng: Xóa bỏ lưu ý là cố định. Không thể hoàn tác được.

Bạn có thể xóa bỏ ghi chú dính trên điện thoại Android của mình.

 1. Từ danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào ghi chú để mở.

 2. Gõ nhẹ biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) nằm ở phía trên bên phải.

 3. Gõ nhẹ Xóa bỏ.

Quan trọng: Xóa bỏ lưu ý là cố định. Không thể hoàn tác được.

Xem thêm

Bắt đầu với Ghi chú dính

Tạo ghi chú dính

Xem các ghi chú dính ở mọi nơi

Chia sẻ ghi chú dính

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×