Xóa hoặc khôi phục liên hệ trong Outlook.com

Xóa hoặc khôi phục liên hệ trong Outlook.com

Đi đến trang mọi người trong Outlook.com để xóa bỏ hoặc khôi phục các liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

Xóa một hoặc nhiều liên hệ

 1. Trong Outlook.com, chọn Mọi người ở cuối trang.

 2. Trong ngăn bên trái, hãy chọn tất cả liên hệ.

 3. Chọn một hoặc nhiều liên hệ trong ngăn giữa, rồi chọn xóa.

  Chọn một liên hệ, rồi chọn xóa

 4. Chọn Xóa để xác nhận.

Lưu ý: Chỉ có thể xóa các liên hệ Skype từ Skype.

Xóa một hoặc nhiều danh sách liên hệ

 1. Trong Outlook.com, chọn Mọi người ở cuối trang.

 2. Trong ngăn bên trái, chọn tất cả danh sách liên hệ.

 3. Chọn một hoặc nhiều danh sách liên hệ trong ngăn giữa, rồi chọn xóa.

 4. Chọn Xóa để xác nhận.

Khôi phục liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Lưu ý: Bạn có thể khôi phục các liên hệ hoặc danh sách liên hệ bạn đã xóa trước đó. Chúng được khôi phục vào thư mục mà họ đã ở trong khi bạn xóa chúng.

 1. Trong Outlook.com, chọn Mọi người ở góc dưới bên trái của trang.

 2. Trong ngăn bên trái, chọn đã xóa.

 3. Chọn liên hệ bạn muốn khôi phục, rồi chọn khôi phục.

Lưu ý: Không thể khôi phục các liên hệ từ Facebook hoặc Sina Weibo từ Outlook.com người.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn cần đăng nhập để được hỗ trợ. Nếu không đăng nhập được, hãy đi đến mụcHỗ trợ tài khoản.

Xem thêm

Tạo, xem và chỉnh sửa liên hệ cũng như danh sách liên hệ trong Outlook.com

Tôi có phiên bản Outlook nào?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×