Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Xóa hoặc khôi phục tệp từ thùng rác OneDrive của bạn trong Android, iOS hoặc Windows Mobile

Đối với tài khoản cá nhân, các tệp bị xóa khỏi OneDrive sẽ được lưu trong Thùng Rác OneDrive trong 30 ngày. Bạn có thể khôi phục tệp về OneDrive trước đó hoặc có thể xóa vĩnh viễn các tệp khỏi OneDrive của mình.

Lưu ý: Nếu thùng rác của bạn đầy thì những mục cũ nhất sẽ tự động bị xóa sau ba ngày. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học thì các mục trong thùng rác sẽ tự động bị xóa sau 93 ngày, trừ khi người quản trị đã thay đổi cài đặt. Xem thêm thông tin về khoảng thời gian giữ lại mục đã xóa đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Chọn hệ điều hành của thiết bị (Android, iOS hoặc Windows Mobile) từ một trong các tab bên dưới:

Xóa tệp

 1. Gõ nhẹ và giữ tệp bạn muốn xóa bỏ. (Để xóa nhiều tệp, sau khi chọn một tệp, hãy chọn vòng tròn bên cạnh mỗi tệp bổ sung mà bạn muốn xóa bỏ).

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa các tệp 200 mỗi lần. Nếu bạn cần xóa nhiều hơn 200 tệp cùng một lúc, hãy đi đến OneDrive.com.

 2. Gõ nhẹ vào xóa Xóa tệp trong OneDrive.

 3. Khi được yêu cầu xác nhận việc xóa, hãy chọn OK.

Khôi phục tệp từ Thùng Rác

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive for iOS ở phía dưới cùng bên phải màn hình, chọn tài khoản, rồi nhấn vào thùng rác.

 2. Ở chế độ xem Thùng Rác, hãy chọn các tệp mà bạn muốn khôi phục.

 3. Để khôi phục các tệp trở lại OneDrive, nhấn vào Khôi phục OneDrive khôi phục tệp

Dọn trống Thùng Rác

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive for iOS ở phía dưới cùng bên phải màn hình, gõ nhẹ vào tài khoản bạn đang sử dụng, rồi gõ nhẹ thùng rác.

 2. Ở dạng xem Thùng Rác, hãy chọn tệp bạn muốn xóa.

 3. Gõ nhẹ vào xóa Xóa tệp trong OneDrive để loại bỏ tệp vĩnh viễn.

  Lưu ý: Người dùng Android có tùy chọn làm trống toàn bộ thùng rác cùng lúc bằng cách gõ nhẹ xóa tất cả ở phía trên bên phải.

Xem dung lượng lưu trữ bạn có (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

Trong ứng dụng OneDrive, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive for iOS ở phía dưới cùng bên phải màn hình của bạn, rồi xem qua dòng dung lượng lưu trữ để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng của bạn sẵn dùng hoặc mua dung lượng lưu trữ bổ sung.

Xóa tệp

 1. Gõ nhẹ và giữ tệp bạn muốn xóa bỏ. (Để xóa nhiều tệp, sau khi chọn một tệp, hãy chọn vòng tròn bên cạnh mỗi tệp bổ sung mà bạn muốn xóa bỏ).

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa các tệp 200 mỗi lần. Nếu bạn cần xóa nhiều hơn 200 tệp cùng một lúc, hãy đi đến OneDrive.com.

 2. Gõ nhẹ thêm Biểu tượng xem thêm trong ứng dụng OneDrive for iOS, sau đó gõ nhẹ vào xóa Xóa tệp trong OneDrive.

 3. Khi được yêu cầu xác nhận việc xóa, hãy chọn xóa.

Khôi phục tệp từ Thùng Rác

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive for iOS ở phía trên bên trái màn hình của bạn, chọn tài khoản, rồi nhấn vào thùng rác.

 2. Ở chế độ xem Thùng Rác, hãy chọn các tệp mà bạn muốn khôi phục.

 3. Để khôi phục các tệp trở lại OneDrive, nhấn vào Khôi phục OneDrive khôi phục tệp

Dọn trống Thùng Rác

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive for iOS ở phía trên bên trái màn hình của bạn, gõ nhẹ vào tài khoản bạn đang sử dụng, rồi gõ nhẹ thùng rác.

 2. Ở dạng xem Thùng Rác, hãy chọn tệp bạn muốn xóa.

 3. Gõ nhẹ vào xóa Xóa tệp trong OneDrive để loại bỏ tệp vĩnh viễn.

Xem dung lượng lưu trữ bạn có (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

Trong ứng dụng OneDrive, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive for iOS ở phía trên bên trái màn hình của bạn, sau đó nhìn vào dòng dung lượng lưu trữ để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng của bạn sẵn dùng hoặc mua dung lượng lưu trữ bổ sung.

Xóa tệp

 1. Gõ nhẹ vào chọn Chọn tệp, rồi chọn tệp hoặc tệp bạn muốn xóa bỏ.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa các tệp 200 mỗi lần. Nếu bạn cần xóa nhiều hơn 200 tệp cùng một lúc, hãy đi đến OneDrive.com.

 2. Gõ nhẹ vào xóa Biểu tượng Xóa của OneDrive cho Windows 10 mobile.

 3. Khi được yêu cầu xác nhận việc xóa, hãy chọn xóa.

Khôi phục tệp từ Thùng Rác

 1. Nhấn Menu Menu OneDrive > thùng rác. (Đối với Windows 8 hoặc 8,1, hãy gõ nhẹ vào Menu Menu OneDrivethiết đặt > > tài khoản. Chọn tài khoản, sau đó gõ nhẹ vào xem thùng rác.)

 2. Gõ nhẹ vào chọn Chọn tệp và gõ nhẹ vào hộp kiểm của các tệp bạn muốn khôi phục, sau đó gõ nhẹ vào khôi phục Biểu tượng Khôi phục của OneDrive cho Windows 10 mobile.

Dọn trống Thùng Rác

 1. Nhấn Menu Menu OneDrive > thùng rác. (Đối với Windows 8 hoặc 8,1, hãy gõ nhẹ vào Menu Menu OneDrivethiết đặt > > tài khoản. Chọn tài khoản, sau đó gõ nhẹ vào xem thùng rác.)

 2. Ở dạng xem Thùng Rác, hãy chọn tệp bạn muốn xóa.

 3. Gõ nhẹ vào xóa Biểu tượng Xóa của OneDrive cho Windows 10 mobile để loại bỏ tệp vĩnh viễn.

Xem dung lượng lưu trữ bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, hãy gõ nhẹ vào Menu Menu OneDrivethiết đặt >Thiết đặt OneDrivetài khoản>. Trên trang Tài khoản, từng tài khoản được kết nối với ứng dụng OneDrive của bạn sẽ được hiển thị, với tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng trống của từng tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×