Bỏ qua để tới nội dung chính

Xóa kênh trong nhóm

Người sở hữu nhóm có thể quyết định những thành viên nhóm nào có thể xóa và khôi phục các kênh.

Mẹo: Nếu bạn đang xem xét xóa kênh vì bạn đang bị xâm phạm bằng thông báo về thư mới, bạn có thể chỉ cần tắt thông báo.

Để xóa kênh, hãy đi đến tên kênh, rồi bấm vào Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > xóa kênh này.

Hãy nhớ rằng sau khi bạn xóa một kênh, bạn cũng sẽ mất toàn bộ lịch sử hội thoại. Tuy nhiên, các phần OneNote được liên kết với kênh đó sẽ vẫn hiển thị trên site SharePoint của nhóm của bạn.

Đi đến màn hình nền hoặc ứng dụng web để xóa một kênh.

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm , đi tới tên nhóm và gõ nhẹ thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý kênh. Sau đó gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn bên cạnh tên kênh và chọn xóa kênh.

Lưu ý: Người sở hữu nhóm có thể quyết định những thành viên nhóm nào có thể xóa và khôi phục các kênh.

Hãy nhớ rằng sau khi bạn xóa một kênh, bạn cũng sẽ mất toàn bộ lịch sử hội thoại. Tuy nhiên, các phần OneNote được liên kết với kênh đó sẽ vẫn hiển thị trên site SharePoint của nhóm của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×