Xóa một trang chiếu trên thiết bị di động của bạn

Sử dụng ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu để xóa trang chiếu. 

  1. Trong ngăn hình thu nhỏ ở phía dưới cùng hoặc bên trái của màn hình, hãy gõ nhẹ và giữ hình thu nhỏ của trang chiếu bạn muốn xóa bỏ.

  2. Trên menu bật lên xuất hiện, hãy gõ nhẹ vào xóa.

Bạn cũng có thể sử dụng menu bật lên để cắt, sao chép, dán, ẩn hoặc chia sẻ ảnh của một trang chiếu.

Để di chuyển một trang chiếu, hãy gõ nhẹ và giữ trong ngăn hình thu nhỏ, sau đó kéo theo hướng bạn muốn chuyển. Phát hành bản chiếu khi ở vị trí bạn muốn. 

  1. Trong ngăn hình thu nhỏ ở phía dưới cùng hoặc bên trái của màn hình, hãy gõ nhẹ vào ảnh hình thu nhỏ của trang chiếu mà bạn muốn xóa bỏ.

  2. Menu bật lên xuất hiện. Nếu xóa không hiển thị, hãy sử dụng mũi tên phải trên menu để cuộn rightward. Sau đó gõ nhẹ vào xóa.

Bạn cũng có thể sử dụng menu bật lên để cắt, sao chép, trùng lặp, ẩn hoặc chia sẻ ảnh của một trang chiếu.

Để di chuyển một trang chiếu, hãy gõ nhẹ và giữ trong ngăn hình thu nhỏ, sau đó kéo theo hướng bạn muốn chuyển. Phát hành bản chiếu khi ở vị trí bạn muốn. 

  1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy gõ nhẹ vào ảnh hình thu nhỏ của trang chiếu bạn muốn xóa bỏ.

  2. Trên menu bật lên xuất hiện, hãy gõ nhẹ vào xóa.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×