Xóa sổ ghi chép trong OneNote for Windows

Khi bạn không còn cần một sổ ghi chép cụ thể nữa, bạn có thể loại bỏ nó khỏi ổ đĩa cứng của máy tính.

Quan trọng: Sau khi một sổ ghi chép đã bị xóa bỏ, bạn sẽ không thể khôi phục được. Cân nhắc việc sao lưu sổ ghi chép hiện có của bạn trước khi xóa chúng.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy xem mục xóa sổ ghi chép trong OneNote 2016 cho Mac

Xóa sổ ghi chép OneNote khỏi máy tính của bạn

 1. Trong File Explorer, hãy dẫn hướng đến thư mục Tài liệu của bạn, rồi bấm đúp vào Sổ ghi chép OneNote.

  Ảnh chụp màn hình của thư mục Tài liệu Windows với thư mục sổ ghi chép OneNote có thể nhìn thấy được.

 2. Trong thư mục Sổ ghi chép OneNote, bấm chuột phải vào tên của sổ ghi chép mà bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa.

 3. Để loại bỏ vĩnh viễn các tệp đã xóa khỏi máy tính, hãy bấm chuột phải vào Thùng Rác trên màn hình nền máy tính, rồi chọn Đổ Thùng Rác.

Lưu ý: Nếu sổ ghi chép của bạn được lưu trữ trên OneDrive, hãy xem Xóa sổ ghi chép khỏi OneDrive. Nếu bạn muốn lưu giữ sổ ghi chép của mình trên nền tảng điện toán đám mây để chỉ riêng bạn sử dụng, thì bạn chỉ có thể ngừng chia sẻ hoặc thay đổi người có thể xem hoặc sửa sổ ghi chép này.

Xóa sổ ghi chép OneNote khỏi máy tính của bạn

Nếu bạn biết bạn sẽ không bao giờ cần một sổ ghi chép nữa, bạn có thể xóa bỏ nó khỏi máy tính của mình.

 1. Trong file Explorer, hãy dẫn hướng đến thư mục tài liệu của bạn (hoặc tài liệu của tôi), rồi bấm đúp vào sổ ghi chép OneNote.

  Dẫn hướng đến thư mục OneNote của bạn trong File Explorer

 2. Trong thư mục Sổ ghi chép OneNote, bấm chuột phải vào tên của sổ ghi chép mà bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa.

 3. Để loại bỏ các tệp đã xóa khỏi máy tính của bạn, hãy bấm chuột phải vào thùng rác trên màn hình máy tính của bạn, rồi bấm vào thùng rác trống.

Xóa sổ ghi chép OneNote khỏi một vị trí được chia sẻ

Trước khi xóa sổ ghi chép mà bạn đã chia sẻ với những người khác, hãy để mọi người có quyền xem hoặc sửa sổ ghi chép biết rằng bạn đang lập kế hoạch để loại bỏ sổ ghi chép, hoặc họ có thể mất công việc quan trọng.

 1. Trong danh sách sổ tay trong OneNote, hãy bấm chuột phải vào tên của sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn xóa, rồi bấm vào đóng sổghi chép này. (Sổ ghi chép được chia sẻ có một biểu tượng đồng bộ hóa được hiển thị bên cạnh tên của họ.)

  Bạn có thể đóng sổ ghi chép nếu bạn không cần dùng nó nữa.

 2. Đi đến sổ ghi chép được chia sẻ của bạn (ví dụ, hãy sử dụng File Explorer nếu sổ ghi chép được chia sẻ được lưu trữ trên một chia sẻ tệp mạng hoặc dùng Internet Explorer để xem các thư mục sổ ghi chép của bạn trên OneDrive ).

 3. Bấm chuột phải vào thư mục, rồi bấm xóa.

Lưu ý:  Bạn có thể xóa sổ ghi chép khỏi OneDrive nhưng bạn có thể chọn giữ sổ ghi chép trên đám mây và chỉ cần ngừng chia sẻ hoặc thay đổi người có thể xem hoặc sửa nó.

Bạn muốn làm gì?

Xóa sổ ghi chép

 1. Trong Windows Explorer, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên Windows Vista hoặc phiên bản mới hơn, hãy dẫn hướng đến thư mục tài liệu của bạn.

  • Trên Windows XP, hãy dẫn hướng đến thư mục tài liệu của tôi .

 2. Trong thư mục sổ ghi chép OneNote , hãy bấm chuột phải vào thư mục có tên khớp với sổ ghi chép mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm xóa.

Đầu trang

Xóa sổ ghi chép được chia sẻ

Nếu bạn đang lập kế hoạch xóa sổ ghi chép mà bạn đã chia sẻ với những người khác, hãy đảm bảo cung cấp thông báo tạm ứng cho tất cả những người có quyền xem hoặc sửa sổ ghi chép được chia sẻ hoặc họ có thể mất thông tin quan trọng. Như với sổ ghi chép chuẩn được lưu trữ trên ổ đĩa cứng cục bộ của bạn, sổ ghi chép được chia sẻ được lưu trữ trong một vị trí mạng không thể khôi phục một khi họ đã bị xóa.

 1. Trên thanh dẫn hướng trong OneNote 2007, bấm chuột phải vào tên của sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn xóa, rồi bấm vào đóng sổghi chép này.

  Mẹo: Sổ ghi chép được chia sẻ có biểu tượng đồng bộ hóa Biểu tượng Đồng bộ thay đổi được hiển thị bên cạnh tên của họ trên thanh dẫn hướng.

 2. Trong Windows Explorer, dẫn hướng đến vị trí mà sổ ghi chép chia sẻ của bạn được đặt (ví dụ: trên một chia sẻ tệp mạng).

 3. Bấm chuột phải vào thư mục có tên khớp với tên của sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm xóa.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×