Bạn có thể xóa bản ghi Két sắt cá nhân trong Teams vì cuộc sống cá nhân của bạn, việc này sẽ xóa tất cả dữ liệu trong Két sắt của bạn và cho phép bạn bắt đầu lại.

Lưu ý: Tính năng này hiện có sẵn trên Teams for iOS và Android.

Để xóa bản Két sắt trong cuộc sống Teams cá nhân của bạn: 

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm Nút Xem thêm.

 2. Chọn Cài đặt  Cài đặt trang.

 3. Chọn Két sắt.

 4. Chọn Xóa tài khoản Két sắt.
   

  Lưu ý: Nếu bạn đã chia sẻ bất kỳ mục nào từ Két sắt cá nhân của mình, bạn sẽ không còn có thể truy nhập vào các mục đó sau khi xóa.

 5. Chọn Xóa.

  • Trên iOS, bạn sẽ cần nhập mã PIN để xóa mã Két sắt.

Tên người Két sắt bị xóa; giờ đây, bạn có thể thiết lập đăng ký Két sắt.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×