Xóa và khôi phục các tệp trong nhóm

Xóa và khôi phục các tệp trong nhóm

Sử dụng các nhóm trên màn hình nền hoặc web để xóa tệp. Sử dụng SharePoint hoặc OneDrive để phục hồi chúng.

Trong bài viết này

Xóa tệp khỏi kênh

Xóa tệp khỏi cuộc trò chuyện

Khôi phục tệp kênh đã xóa

Khôi phục tệp OneDrive đã xóa

Xóa tệp khỏi kênh

 1. Đi đến tab tệp trong một kênh.

 2. Chọn xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn bên cạnh tệp, rồi chọn xóa.

  Chọn Xóa

  Để xóa một vài tệp cùng một lúc, hãy chọn từng tệp bằng cách bấm vào bên trái của hàng đó, rồi chọn xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn bên cạnh một trong các tệp đã chọn.

  Chọn nhiều tệp

Xóa tệp khỏi cuộc trò chuyện

Bạn có thể loại bỏ tệp khỏi thư trò chuyện mà bạn đã gửi bằng cách chỉnh sửa thư (xem mục sửa hoặc xóa bỏ thư đã gửi để biết hướng dẫn).

Nếu tệp mà bạn đã chia sẻ với một cuộc trò chuyện đến từ lưu trữ đám mây của bạn (chẳng hạn như OneDrive), bạn có thể xóa tệp khỏi danh sách tệp

 1. Mở tệp ở bên trái của nhóm.

 2. Bên dưới lưu trữ đám mây, hãy chọn dịch vụ điện toán đám mây nơi bạn đã lưu tệp ban đầu.

 3. Chọn xem thêm tùy chọn Biểu tượng thêm tùy chọn của Microsoft nhóm bên cạnh tệp, rồi chọn xóa.

Khôi phục tệp kênh đã xóa

 1. Mở tab tệp của kênh, rồi chọn mở trong SharePoint ở đầu trang.

 2. Trong SharePoint, chọn thùng rác ở bên trái của trang. 
  Điều này sẽ hiển thị danh sách tất cả các tệp đã xóa khỏi mọi kênh trong nhóm.

 3. Chọn tệp (hoặc tệp) bạn muốn khôi phục, rồi chọn khôi phục ở đầu trang.

Khôi phục tệp OneDrive đã xóa

 1. Mở tệp ở bên trái của nhóm, rồi chọn onedrive.

 2. Chọn mở trong OneDrive ở đầu trang.

 3. Trong OneDrive, hãy chọn thùng rác ở bên trái của trang, chọn tệp bạn muốn khôi phục, rồi chọn khôi phục ở đầu trang đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×