Xác định mẫu Dịch vụ Phân tích SQL Server dành cho Excel Services

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để dùng chức năng mô hình dữ liệu trong Excel Services, cần phải xác định được mẫu Dịch vụ Phân tích cho ứng dụng dịch vụ Excel Services. Mẫu này được xác định trong hộp Tên Máy chủ (nằm ở trang thiết đặt Mô hình Dữ liệu cho quản lý ứng dụng dịch vụ Excel Services trong Quản trị Trung tâm) và dùng biểu mẫu SERVERNAME\INSTANCE.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết TechNet: mô hình dữ liệu dịch vụ Excel quản lý thiết đặt (SharePoint Server 2013).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×