Xem ai đang trực tuyến trong nhóm

Xem ai đang trực tuyến trong nhóm

Nếu ai đó hiện đang có sẵn trên các nhóm, bạn sẽ thấy một vòng tròn màu xanh lá cây với dấu kiểm bên cạnh ảnh hồ sơ của họ.

Để xem ai đang trực tuyến ngay bây giờ, hãy đi tới tên nhóm và bấm tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn > quản lýthành viênnhóm >. Tất cả mọi người trực tuyến ngay bây giờ có vòng tròn màu xanh lá cây với dấu kiểm bên cạnh tên của họ.

Bạn sẽ nhìn thấy vòng tròn màu lục với dấu kiểm bên cạnh ảnh hồ sơ của những người đang trực tuyến.

Để xem ai trong nhóm đang trực tuyến ngay bây giờ, hãy gõ nhẹ Thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác bên cạnh tên nhóm và chọn xem thành viên. Tất cả mọi người trực tuyến ngay bây giờ có vòng tròn màu xanh lá cây và dấu kiểm bên cạnh ảnh của họ.

Bạn sẽ nhìn thấy vòng tròn màu lục với dấu kiểm bên cạnh ảnh hồ sơ của những người đang trực tuyến.

Để xem ai trong nhóm đang trực tuyến ngay bây giờ, hãy gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn bên cạnh tên nhóm và chọn xem thành viên. Tất cả mọi người trực tuyến ngay bây giờ có vòng tròn màu xanh lá cây và dấu kiểm bên cạnh ảnh của họ.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×