Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để xem danh sách thành viên của một nhóm, hãy đi tới tên nhóm, rồi chọn Tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn >Quản lý nhóm. Có một danh sách các thành viên trong tab Thành viên.

Kênh được mở cho toàn bộ nhóm.

Menu nhóm khi chọn Quản lý nhóm

Để xem danh sách thành viên của một nhóm, nhấn vào Nhóm Nút Teams. Đi tới tên nhóm và gõ nhẹ Tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn >Xem thành viên.

Kênh được mở cho toàn bộ nhóm.

Để xem danh sách thành viên của một nhóm, nhấn vào Nhóm Nút Teams. Đi tới tên nhóm và gõ nhẹ Tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn >Xem thành viên.

Kênh được mở cho toàn bộ nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×