Xem các nhiệm vụ và sự kiện trong phần web Tóm tắt Dự án

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần web Tóm tắt Dự án cung cấp một dạng xem ở mức cao gồm các sự kiện và nhiệm vụ có liên quan đến dự án. Theo mặc định, phần web này được đưa vào Trang chủ cho một trang web dự án. Nó cũng có thể được thêm vào bất kỳ trang web nào khác bao gồm một danh sách nhiệm vụ.

Bên trái của phần web Tóm tắt Dự án bao gồm một đồng hồ đếm ngược đến ngày đến hạn cho nhiệm vụ tiếp theo được hiện trên đường thời gian. Nếu đường thời gian không được hiển thị, phần web sẽ đếm ngược đến ngày đến hạn cho nhiệm vụ có ngày đến hạn gần nhất trong tương lai. Bên cạnh đồng hồ đếm ngược, phần web có thể hiển thị đường thời gian cho dự án hoặc một danh sách nhiệm vụ chậm và sắp tới và các sự kiện lịch. Bạn có thể dùng các nút mũi tên ở góc trên bên phải của phần web để chuyển qua lại giữa đường thời gian và nhiệm vụ chậm/sắp tới và các sự kiện.

Đường thời gian

Đường thời gian trong phần web tóm tắt dự án cung cấp tổng quan về các nhiệm vụ đang được ghi lại trong danh sách nhiệm vụ chính trên site. Bạn có thể bấm vào Thêm nhiệm vụ hoặc Sửa danh sách để làm việc với danh sách nhiệm vụ cho site. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm nhiệm vụ vào dự án của bạnthụt lề, nhô lề, di chuyển, và xóa nhiệm vụ.

Nếu bạn muốn thay đổi đường thời gian mạo, hoặc thêm hoặc loại bỏ các nhiệm vụ vào đường thời gian, hãy xem thêm nhiệm vụ vào đường thời gianthay đổi diện mạo của đường thời gian. Bạn có thể bấm vào đường thời gian trong phần web tóm tắt dự án để truy nhập vào đường thời gian tab trên ruy-băng.

Nếu bạn có nhiều hơn một danh sách nhiệm vụ trên trang web, người có quyền thay đổi phần web Tóm tắt Dự án có thể thay đổi đường thời gian được sử dụng.

Để thay đổi đường thời gian được sử dụng trên phần web Tóm tắt Dự án:

 1. Trên tab Trang, hãy bấm Sửa Trang.

 2. Bấm một lần vào phần web Tóm tắt Dự án, sau đó, trên tab Phần Web, hãy bấm Thuộc tính Phần Web.

 3. Chọn Danh sách Nhiệm vụ Chính cho phần web. Đây là danh sách nhiệm vụ được dùng để đếm ngược ngày đến hạn và xác định đường thời gian được hiển thị.

 4. Nếu bạn không muốn đưa vào đường thời gian trên phần web Tóm tắt Dự án, tại mục Tiêu đề, hãy bỏ chọn hộp kiểm Đường thời gian.

 5. Bấm OK trên hộp thuộc tính phần web Tóm tắt Dự án.

 6. Trên tab Trang, hãy bấm Dừng Sửa.

Đầu trang

Các sự kiện và nhiệm vụ chậm và sắp tới

Bạn cũng có thể dùng phần web Tóm tắt Dự án để xem nhiệm vụ từ (các) danh sách nhiệm vụ hoặc sự kiện từ (các) lịch có ngày đến hạn đã qua gần đây hoặc đang đến rất gần.

Lưu ý:  Nhiệm vụ được đưa vào đường thời gian không được đưa vào danh sách nhiệm vụ chậm và sắp tới.

Nếu bạn có quyền sửa phần web Tóm tắt Dự án, có một vài điểm khác nhau bạn có thể thay đổi về những nhiệm vụ và sự kiện nào được liệt kê.

Để thay đổi các danh sách chậm và sắp tới trên phần web Tóm tắt Dự án:

 1. Trên tab Trang, hãy bấm Sửa Trang.

 2. Bấm một lần vào phần web Tóm tắt Dự án, sau đó, trên tab Phần Web, hãy bấm Thuộc tính Phần Web.

 3. Tại mục Tiêu đề, hãy chọn hộp kiểm cạnh chậm và/hoặc sắp tới cho từng danh sách bạn muốn đưa vào phần web.

 4. Nếu bạn có nhiều danh sách nhiệm vụ trên trang web và bạn muốn đưa vào nhiều danh sách nhiệm vụ hơn ngoài danh sách nhiệm vụ chính trong danh sách nhiệm vụ chậm trên phần web Tóm tắt Dự án, hãy bấm sửa, cạnh chậm.

 5. Chọn hộp kiểm cạnh từng danh sách nhiệm vụ bạn muốn đưa vào danh sách nhiệm vụ chậm, sau đó bấm OK. Bỏ qua bước này nếu bạn không thay đổi danh sách nhiệm vụ chậm.

 6. Để thay đổi các nhiệm vụ và sự kiện được đưa vào danh sách sắp tới, hãy bấm sửa, cạnh sắp tới. Nếu bạn không thay đổi danh sách sự kiện và nhiệm vụ sắp tới, hãy chuyển đến Bước 9.

 7. Chọn hộp kiểm cạnh từng danh sách nhiệm vụ hoặc lịch bạn muốn đưa vào danh sách sự kiện và nhiệm vụ sắp tới.

 8. Nếu muốn thay đổi khung thời gian cho các sự kiện và nhiệm vụ sắp tới, bạn có thể nhập một số ngày khác vào hộp bên cạnh Hiện các mục cho số ngày sắp tới sau đây, sau đó bấm OK. Theo mặc định, phần web Tóm tắt Dự án bao gồm những nhiệm vụ và sự kiện có ngày đến hạn hoặc sẽ xảy ra trong vòng 14 ngày tới.

 9. Bấm OK trên hộp thuộc tính phần web Tóm tắt Dự án.

 10. Trên tab Trang, hãy bấm Dừng Sửa.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×