Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi sử dụng Windows Internet Explorer 9 trở lên và Outlook 2013 hoặc Outlook 2016, bạn có thể xem và duy trì cùng một danh sách đăng ký Nguồn cấp RSS ở một trong hai chương trình. Bạn thực hiện điều này bằng cách chia sẻ một danh sách đăng ký Nguồn cấp RSS thông qua Danh sách Nguồn cấp Thông thường trong Microsoft Windows.

Danh sách Nguồn cấp Thông thường được các chương trình chẳng hạn như Outlook Internet Explorer sử dụng làm vị trí phổ biến cho thông tin Nguồn cấp RSS. Khi bạn thêm Nguồn cấp RSS vào bất kỳ chương trình nào sử dụng Danh sách Nguồn cấp Thông thường, nguồn cấp RSS đó sẵn dùng tự động trong tất cả các chương trình. Nếu Nguồn cấp RSS bị xóa khỏi Danh sách Nguồn cấp Thông thường, nó cũng sẽ bị loại bỏ khỏi danh Outlook.

Lưu ý: Việc xóa Nguồn cấp RSS trong Outlook sẽ không loại bỏ Nguồn cấp RSS khỏi Danh sách Nguồn cấp Thông thường hoặc các chương trình khác bằng cách dùng Danh sách Nguồn cấp Thông thường.

Lần đầu tiên bạn thêm Một Nguồn cấp RSS vào Outlook, bạn sẽ được nhắc để chọn xem bạn có muốn giữ danh sách đăng ký Nguồn cấp RSS của mình được đồng bộ hóa giữa Outlook và Danh sách Nguồn cấp Thông thường hay không. Bất kể tùy chọn bạn chọn, bạn có thể thay đổi lựa chọn của bạn sau này.

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Nâng cao.

  4. Bên dưới Nguồn cấp RSS,chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đồng bộ hóa Nguồn cấp RSS với Danh sách Nguồn cấp Thông thường (CFL) Windows dữ liệu.

    phần Nguồn cấp RSS của hộp thoại Tùy chọn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×