Xem danh sách Liên hệ của bạn

Bạn có thể xem danh sách Liên hệ của mình từ màn hình Liên hệ.

  • Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng thứ hai để đến màn hình Liên hệ. Gõ nhẹ Lync ở trên cùng để xem chỉ liên hệ trong Lync hoặc gõ nhẹ iPad để xem tất cả các liên hệ của bạn bao gồm cả liên hệ trong Lync và trong iPad.

Danh sách Liên hệ trong Lync 2013 chạy trên máy tính cũng giống như danh sách bạn sẽ có trong ứng dụng Lync. Để thực hiện thay đổi cho danh sách Liên hệ của mình, bạn sẽ cần thay đổi từ Lync đang chạy trên máy tính của bạn. Bạn chỉ có thể xem danh sách Liên hệ của mình từ Lync cho iPad. Bạn không thể thực hiện thay đổi cho danh sách đó từ ứng dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×