Xem hoặc thay đổi thuộc tính cho tệp Office

Thuộc tính tài liệu, còn được gọi là siêu dữ liệu, là những chi tiết về một tệp mô tả hoặc xác định tệp đó. Thuộc tính tài liệu chứa các chi tiết như tiêu đề, tên tác giả, chủ đề và từ khóa để xác định chủ đề hoặc nội dung của tài liệu.

Nếu bạn bao gồm các thuộc tính tài liệu vào tệp của mình, bạn có thể dễ dàng sắp xếp và xác định chúng sau này. Bạn cũng có thể tìm kiếm tài liệu theo thuộc tính của chúng hoặc chèn các thuộc tính đó vào tài liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tài liệu

Có bốn kiểu thuộc tính tài liệu:

 • Thuộc tính tiêu chuẩn -theo mặc định, các tài liệu Office được liên kết với một tập hợp các thuộc tính chuẩn, chẳng hạn như tác giả, tiêu đề và chủ đề. Bạn có thể chỉ định các giá trị văn bản của riêng mình cho các thuộc tính này nhằm giúp tài liệu trở nên dễ sắp xếp và xác định hơn. Ví dụ, trong Word, bạn có thể sử dụng thuộc tính từ khóa (còn được gọi là thẻ) để thêm từ khóa "khách hàng" vào tài liệu bán hàng của bạn. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm tất cả các tài liệu bán hàng với từ khóa đó.

 • Các thuộc tính tự động Cập Nhật -các thuộc tính này bao gồm cả thuộc tính hệ thống tệp (ví dụ, kích cỡ tệp hoặc ngày tháng khi tệp được tạo hoặc thay đổi lần cuối) và thống kê được duy trì bởi các chương trình Office (ví dụ, số từ hoặc ký tự trong một tài liệu). Bạn không thể xác định hoặc thay đổi các thuộc tính cập nhật tự động.

  Bạn có thể dùng các thuộc tính tự động Cập Nhật để xác định hoặc tìm tệp. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm mọi tệp được tạo ra sau 03/08/2015 hoặc tất cả tệp thay đổi gần nhất vào ngày hôm qua.

 • Thuộc tính tùy chỉnh -bạn có thể xác định các thuộc tính tùy chỉnh bổ sung cho tài liệu Office của mình. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị hoặc không. Bạn có thể chọn từ một danh sách những tên được gợi ý hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp

 • Thuộc tính thư viện tài liệu - Đây là những thuộc tính được liên kết với các tài liệu trong thư viện tài liệu trên một website hoặc trong một thư mục công cộng. Khi bạn tạo thư viện tài liệu mới, bạn có thể xác định một hoặc nhiều thuộc tính thư viện tài liệu và đặt quy tắc cho các giá trị của chúng. Khi bạn thêm tài liệu vào thư viện tài liệu, bạn sẽ được nhắc để thêm các giá trị cho thuộc tính bất kỳ được yêu cầu hoặc để cập nhật mọi thuộc tính không chính xác. Ví dụ: một thư viện tài liệu thu thập ý tưởng sản phẩm có thể nhắc mọi người về các thuộc tính như Người Gửi, Ngày tháng, Thể loại và Mô tả. Khi bạn mở tài liệu từ thư viện tài liệu trong Word, Excel hoặc PowerPoint, bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật các thuộc tính thư viện tài liệu này bằng cách bấm vào thông tin> tệp . Tất cả các thuộc tính bắt buộc từ thư viện tài liệu được nêu với viền màu đỏ trên tab thông tin trong Word, Excel vàPowerPoint,.

Nếu bạn muốn chèn bất kỳ thuộc tính nào trong tài liệu Word, hãy xem mục Thêm tên tệp, ngày, tác giả hoặc các thuộc tính tài liệu khác vào đầu trang hoặc chântrang.

Xem và thay đổi thuộc tính chuẩn cho tệp hiện tại

 • Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?
 • Access
 • Excel
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào liên kết Xem và chỉnh sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu ở đỉnh trang.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào các tab để chọn thuộc tính bạn muốn xem hoặc cập nhật.

 5. Bấm vào OK. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

 6. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại cơ sở dữ liệu trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của sổ làm việc.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại sổ làm việc của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của bản trình bày.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại bản trình bày của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin để xem thuộc tính của dự án.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại dự án của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để xem thêm nhiều thuộc tính hoặc thống kê, bấm vào Thông tin Dự án ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao hoặc Thống kê Dự án.

  Tùy chọn Thông tin Dự án

  Trên tab Tóm tắt trong hộp thoại Thuộc tính, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều sẽ được tự động lưu.

Các bước tùy chọn:

Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính Ấn bản ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

Mở Thuộc tính Nâng cao

Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều sẽ được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, đồng thời xem thông tin tài liệu, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các thuộc tính như Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  • Để thêm liên kết vào tài liệu liên quan, bấm vào Tài liệu Liên quan ở cuối trang Thông tin, rồi chọn Thêm Liên kết vào Tài liệu Liên quan.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính tài liệu.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin. Lưu ý rằng với một số siêu dữ liệu, như Tác giả, bạn sẽ phải bấm chuột phải vào thuộc tính rồi chọn Loại bỏ hoặc Chỉnh sửa.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại tài liệu của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp hiện tại

Thuộc tính tùy chỉnh là các thuộc tính mà bạn xác định cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị có hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

  Lưu ý: 

  • Trong Access bạn chọn xem và sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu

  • Trong Project bạn muốn chọn thông tin dự án

  • Trong Publisher bạn chọn thuộc tính Ấn phẩm

  • Hiện tại, bạn không thể xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệpVisio

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm vào OK.

Tìm hiểu thêm về các thuộc tính tài liệu

Có năm kiểu thuộc tính tài liệu:

 • Thuộc tính chuẩn     Theo mặc định, các tài liệu Office được liên kết với một tập hợp các thuộc tính chuẩn, chẳng hạn như tác giả, tiêu đề và chủ đề. Bạn có thể chỉ định các giá trị văn bản của riêng mình cho các thuộc tính này nhằm giúp tài liệu trở nên dễ sắp xếp và xác định hơn. Ví dụ, trong Word, bạn có thể sử dụng thuộc tính từ khóa (còn được gọi là thẻ) để thêm từ khóa "khách hàng" vào các tệp bán hàng của bạn. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm tất cả các hồ sơ bán hàng bằng từ khoá đó.

 • Thuộc tính tự động cập nhật     Những thuộc tính này bao gồm cả thuộc tính hệ thống tệp (ví dụ, kích cỡ tệp hoặc ngày tháng khi một tệp được tạo hoặc thay đổi lần cuối) và thống kê được duy trì bởi các chương trình Office (ví dụ: số từ hoặc ký tự trong tài liệu). Bạn không thể xác định hoặc thay đổi các thuộc tính cập nhật tự động.

  Bạn có thể dùng các thuộc tính cập nhật tự động để xác định hoặc tìm tài liệu. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm mọi tệp được tạo ra sau 03/08/2005 hoặc tất cả được tệp thay đổi lần cuối vào ngày hôm qua.

 • Thuộc tính tùy chỉnh     Bạn có thể xác định các thuộc tính tùy chỉnh bổ sung cho tài liệu Office của mình. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 • Thuộc tính cho tổ chức của bạn     Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu thì thuộc tính tài liệu được liên kết đến tài liệu của bạn có thể đặc thù với tổ chức của bạn.

 • Thuộc tính thư viện tài liệu     Đây là những thuộc tính được liên kết với các tài liệu trong thư viện tài liệu trên một website hoặc trong một thư mục công cộng. Khi bạn tạo thư viện tài liệu mới, bạn có thể xác định một hoặc nhiều thuộc tính thư viện tài liệu và đặt quy tắc cho các giá trị của chúng. Khi bạn thêm tài liệu vào thư viện tài liệu, bạn sẽ được nhắc để thêm các giá trị cho thuộc tính bất kỳ được yêu cầu hoặc để cập nhật mọi thuộc tính không chính xác. Ví dụ: một thư viện tài liệu thu thập ý tưởng sản phẩm có thể nhắc mọi người về các thuộc tính như Người Gửi, Ngày tháng, Thể loại và Mô tả. Khi bạn mở tài liệu từ thư viện tài liệu trong Word, Excel hoặc PowerPoint, bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật các thuộc tính thư viện tài liệu này trong Pa-nen thông tin tài liệu.

Xem và thay đổi thuộc tính cho tệp hiện tại

 • Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?
 • Access
 • Excel
 • InfoPath
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào liên kết Xem và chỉnh sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu ở đỉnh trang.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào các tab để chọn thuộc tính bạn muốn xem hoặc cập nhật.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 5. Bấm OK. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được tự động lưu.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại tệp trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của sổ làm việc.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại sổ làm việc của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  • Để xem các thuộc tính trong một pa-nen thuộc sổ làm việc, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang rồi chọn Hiển thị Ngăn Tài liệu.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thống kê biểu mẫu.

 3. Để thay đổi Tên, ID hoặc Mô tả của biểu mẫu, bấm vào Thuộc tính Mẫu Biểu mẫu rồi thực hiện thay đổi cho các trường này, nếu cần.

 4. Để hiển thị biểu mẫu này ở danh mục tùy chỉnh trong InfoPath Filler, hãy chọn hộp kiểm Bật danh mục tùy chỉnh rồi nhập tên cho danh mục tùy chỉnh.

 5. Bấm vào OK.

 6. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại sổ làm việc của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của bản trình bày.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại bản trình bày của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  • Để xem các thuộc tính trong một pa-nen thuộc sổ làm việc, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang rồi chọn Hiển thị Ngăn Tài liệu.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin để xem thuộc tính của dự án.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại dự án của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để xem thêm nhiều thuộc tính hoặc thống kê, bấm vào Thông tin Dự án ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao hoặc Thống kê Dự án.

  Tùy chọn Thông tin Dự án

  Trên tab Tóm tắt trong hộp thoại Thuộc tính, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh trong hộp thoại Thuộc tính.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính Ấn bản ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

  Mở Thuộc tính Nâng cao

  Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, đồng thời xem thông tin tài liệu, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

  Mở Thuộc tính Nâng cao

  Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các thuộc tính như Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  Lưu ý: 

  • Để thêm liên kết vào tài liệu liên quan, bấm vào Tài liệu Liên quan ở cuối trang Thông tin, rồi chọn Thêm Liên kết vào Tài liệu Liên quan.

  • Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính tài liệu.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại tài liệu của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  • Để xem các thuộc tính trong một pa-nen thuộc sổ làm việc, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang rồi chọn Hiển thị Ngăn Tài liệu.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp

Thuộc tính tùy chỉnh là các thuộc tính mà bạn xác định cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 • Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?
 • Access
 • Excel
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Word
 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào liên kết Xem và chỉnh sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu ở đỉnh trang.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại sổ làm việc trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại sổ làm việc trước đó của bạn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại bản trình bày của bạn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thông tin Dự án ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại dự án trước đó của bạn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Info.

 3. Bấm vào Thông tin Ấn bản ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm lại tab Tệp để quay lại ấn phẩm trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại tài liệu của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×