Bỏ qua để tới nội dung chính
Bắt đầu nhanh Microsoft Forms

Xem kết quả

Xem kết quả trong Microsoft Forms

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Sau khi tạo biểu mẫu của mình, hãy điều chỉnh cài đặt biểu mẫu, rồi chia sẻ biểu mẫu của bạn với người khác, đã đến lúc xem kết quả.

  1. Mở biểu mẫu bạn muốn xem kết quả, rồi chọn tab Phản hồi .

  2. Chọn Xem kết quả để xem chi tiết cá nhân cho mỗi người phản hồi, như thời gian cần để hoàn tất biểu mẫu của bạn và (các) tùy chọn đã chọn.

  3. Để dễ dàng xem tất cả dữ liệu phản hồi cho biểu mẫu của bạn trong Microsoft Excel, chọn Mở trong Excel.

  4. Chọn liên kết Thêm Chi tiết để xem tên của từng người phản hồi và câu trả lời của họ cho từng câu hỏi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×