Xem lại bài tập của học viên trong OneNote for Mac

  1. Mở Sổ tay Lớp học của bạn trong OneNote trên máy tính.

  2. Chọn tab Sổ tay Lớp học, rồi chọn Xem lại Bài tập của Học viên.

  3. Chọn nhóm mục có bài tập của bạn. Ví dụ: Bài tập về nhà.

  4. Chọn trang bạn muốn xem lại, rồi chọn học viên theo tên để xem lại bài tập của học viên đó. Bài tập học viên đã chỉnh sửa được hiển thị dưới dạng đậm. Sử dụng menu để sắp xếp học viên theo họ hoặc tên.

Tìm hiểu thêm

Phân phối trang hoặc mục  

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×