Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Xem lại các học viên công việc trong sổ tay lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Mở OneNote trên máy tính và chọn sổ ghi chép lớp học mà bạn muốn xem lại.

  2. Chọn Sổ ghi chép lớp học trong ruy-băng OneNote.

  3. Chọn Xem lại các học viên hoạt động và sau đó phần của học viên công việc bạn muốn xem lại. Ví dụ: bài tập về nhà.

  4. Khi ngăn Xem lại sinh viên hoạt động xuất hiện, hãy chọn một nhiệm vụ cho học viên xem ai đã gửi công việc. Gán học viên đã chỉnh sửa in đậm. Tên học viên là in đậm khi không có thay đổi bạn vẫn nhìn thấy được.

  5. Sử dụng các hộp kiểm để học viên sắp xếp theo họ hoặc bung rộng tất cả nhiệm vụ.

  6. Chọn một học viên của để xem lại của họ làm việc. Sau khi bạn xem lại của học viên một nhiệm vụ, tên của họ sẽ không còn xuất hiện trong đậm, trừ khi chúng trở lại sửa nhiệm vụ sau này.

  7. Đóng trên thanh bên Xem lại sinh viên công việc khi bạn thực hiện xong.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp phản hồi trên hoạt động sinh viên

Xếp loại bài đăng từ sổ tay lớp học để LMS của bạn

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×