Xem nội dung được chia sẻ trong cuộc họp

Khi bạn đang tham dự một Cuộc họp Lync hoặc một cuộc gọi hội thảo thoại hay video với ba người trở lên từ iPhone của mình, bạn có thể xem nội dung cuộc họp mà những người khác đang chia sẻ, cho dù họ đang chia sẻ từ một phần mềm hoặc bằng cách chia sẻ trực tiếp màn hình của họ.

 • Nếu bạn đang trong hội thảo khi nó đã bắt đầu, bạn sẽ tự động nhận được một thư mời để xem nội dung đang được chia sẻ, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối thư mời này.

 • Nếu bạn gia nhập hội thảo vừa mới diễn ra tại nơi đang thực hiện chia sẻ, bạn sẽ không nhận được thư mời để xem nội dung đang được chia sẻ; bạn sẽ chỉ thấy được nó trên màn hình của bạn.

Khi đang xem nội dung trong cuộc họp, bạn có thể gõ nhẹ Ngừng xem để ngừng xem nội dung. Để tiếp tục xem, (nếu nội dung vẫn còn được trình bày), gõ nhẹ biểu tượng Chia sẻ ở trên cùng rồi chọn Bắt đầu Xem.

Có một số hạn chế về việc chia sẻ khi bạn đang tham dự một Cuộc họp Lync từ iPhone của bạn:

 • Nếu Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung được thiết lập là BẬT, khi đó nội dung cuộc họp sẽ không được hiển thị khi bạn tham dự cuộc họp và iPhone của bạn được kết nối qua mạng dữ liệu di động.

 • Bạn không thể xem bất kỳ nội dung cuộc họp nào khi bạn đang ở trong cuộc gọi đột xuất với chỉ một người khác.

 • Bạn không thể trình bày hoặc chia sẻ nội dung cuộc họp từ Lync cho iPhone.

 • Bạn không thể xem trang chiếu Bảng trắng và Bỏ phiếu.

 • Ghi chú được Chia sẻ không được hỗ trợ.

 • Bạn không thể xem hoặc thêm chú giải vào trang chiếu PowerPoint.

 • Bạn không thể yêu cầu quyền điều khiển trong suốt quá trình chia sẻ.

 • Bạn không thể lưu nội dung của cuộc họp.

 • Bạn chỉ có thể xem nội dung mà diễn giả đang cho thấy. Bạn không thể di chuyển đến trang chiếu khác trong bản trình bày.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×