Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Xem tất cả các kênh trong nhóm

Xem tất cả các kênh trong nhóm

Để xem tất cả các kênh trong một nhóm, hãy bấm Thêm Kênh bên dưới danh sách các kênh mà bạn đã thích trong nhóm đó.

Bạn cũng có thể đi tới tên nhóm, bấm vào Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý nhóm, rồi mở tab kênh .

Menu nhóm khi chọn Quản lý nhóm

Trong tab kênh , các kênh tự động có thể được thêm vào hoặc loại bỏ bởi chủ sở hữu nhóm.

Tùy chọn quản lý nhóm để tự động đánh máy kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm , rồi đi tới tên nhóm và gõ nhẹ thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > xem các kênh.

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm , rồi đi tới tên nhóm và gõ nhẹ thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý kênh.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×