Khi bạn chia sẻ sổ ghi chép trực tuyến, OneNote sẽ giữ cho chúng tự động được đồng bộ và cập nhật. Nếu bạn muốn đồng bộ thay đổi theo cách thủ công - ví dụ như khi bạn đã thực hiện nhiều thay đổi với một sổ ghi chép được chia sẻ và bạn muốn đảm bảo rằng chúng đã được tải lên OneDrive hoặc SharePoint trước khi bạn tắt máy tính - thì đây là cách làm:

 1. Trong bất kỳ sổ ghi chép chia sẻ nào, chọn Tệp > Thông tin > Xem Trạng thái Đồng bộ.

 2. Trong hộp thoại Đồng bộ hóa Sổ ghi chép Chia sẻ, hãy nhìn vào các sổ ghi chép chung mà bạn đang kết nối đến.

 3. Nếu một sổ ghi chép chưa được đồng bộ hóa, hãy chọn Đồng bộ Ngay hoặc Đồng bộ Tất cả.

Lưu ý: Việc đồng bộ hóa cũng sẽ tải xuống mọi thay đổi mà những người dùng được phép khác có thể đã thực hiện đối với sổ ghi chép chia sẻ kể từ khi bạn cập nhật lần cuối.

Nếu bạn gặp sự cố khi đồng bộ sổ ghi chép của mình, bạn có thể khắc phục lỗi đồng bộ.

Trong bài viết này

Giới thiệu về đồng bộ hóa sổ ghi chép

Khi bạn làm việc trong sổ ghi chép được lưu trữ trên máy tính, Microsoft OneNote 2010 tục và tự động lưu các thay đổi của bạn khi bạn làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập một sổ ghi chép chung trên Web hoặc mạng của tổ chức bạn để chia sẻ sổ ghi chép trên máy tính khác hoặc với người khác, thì việc lưu và quản lý thay đổi sẽ xảy ra hơi khác.

OneNote giữ bản sao được lưu vào bộ đệm ẩn cục bộ của một sổ ghi chép được chia sẻ trên mỗi máy tính truy nhập nó và sau đó đồng bộ hóa định kỳ bất kỳ thay đổi nào với các tệp sổ ghi chép được lưu trữ trong vị trí được chia sẻ. Bạn có thể điều chỉnh các thiết đặt điều khiển quy trình này. Để đảm bảo rằng sổ tay dùng chung ghi lại chính xác thay đổi của mọi người, bạn cũng có thể giải quyết một số xung đột nhất định có thể phát sinh.

Đầu trang

Kiểm tra trạng thái đồng bộ sổ ghi chép

Trong điều kiện bình thường, OneNote động đồng bộ sổ ghi chép được chia sẻ theo định kỳ. Trên thanh Dẫn hướng, OneNote sẽ hiển thị biểu tượng trạng thái đồng bộ hóa trên các biểu tượng của sổ ghi chép được chia sẻ để cho biết trạng thái đồng bộ hiện tại:

OneNote đang đồng bộ thay đổi    Biểu tượng có hai mũi tên màu xanh lá cây trong một hình tròn được hiển thị bất OneNote khi bạn cố gắng đồng bộ hóa các thay đổi của bạn với tệp sổ ghi chép trong vị trí được chia sẻ.

OneNote hoàn tất đồng bộ các thay đổi    Biểu tượng có hai mũi tên màu lục trong một hình tròn và một dấu kiểm màu lục được hiển thị khi các thay đổi của bạn đã được đồng bộ hóa thành công với tệp sổ ghi chép trong vị trí được chia sẻ. Khi đồng bộ hóa thành công, người dùng khác có thể xem phiên bản ghi chú mới nhất của bạn.

OneNote thể đồng bộ hóa các thay đổi    Biểu tượng có dấu cảnh báo hình tam giác màu vàng được hiển thị khi xảy ra lỗi đồng bộ trong lần thử đồng bộ hóa gần đây nhất. Để xem lý do không thành công, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng sổ ghi chép được chia sẻ trên thanh Dẫn hướng rồi bấm Trạng thái Đồng bộ Sổ ghi chép. Hãy xem mục "Khắc phục lỗi đồng bộ" trong bài viết này để biết thêm chi tiết. OneNote sẽ vẫn tiếp tục đồng bộ hóa những phần đó của sổ tay không gặp phải bất kỳ lỗi nào. Bạn cũng có thể tiếp tục thực hiện thay đổi trong bất kỳ phần nào và những thay đổi này sẽ được đồng bộ khi giải quyết được lỗi.

OneNote thể đồng bộ hóa các thay đổi    Biểu tượng có hình xoáy sổ chéo màu đỏ được hiển thị khi bạn không được kết nối đến vị trí lưu trữ sổ tay dùng chung. Có thể bạn không có kết nối mạng hoặc máy chủ tại vị trí được chia sẻ có thể không phản hồi. Nếu bạn không kết nối với vị trí được chia sẻ, bạn vẫn có thể sửa bản sao cục bộ của sổ ghi chép được chia sẻ trên máy tính của bạn. Những thay đổi mà bạn thực hiện ngoại tuyến sẽ được tự động đồng bộ vào lần sau khi bạn kết nối với vị trí được chia sẻ.

Lưu ý: OneNote phải đang chạy để đồng bộ hóa sổ ghi chép được chia sẻ. Nếu máy tính của bạn được kết nối đến vị trí được chia sẻ trên mạng, nhưng OneNote bị đóng, thì sổ ghi chép được chia sẻ sẽ không được đồng bộ trên máy tính của bạn cho đến khi lần sau khi bạn bắt đầu OneNote.

Bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa sổ ghi chép

Nếu vị trí sổ ghi chép được chia sẻ là tạm thời không sẵn dùng hoặc nếu bạn không muốn xem những thay đổi của người khác đối với sổ ghi chép mà bạn hiện đang làm việc, bạn có thể tắt tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trên menu Tệp , bấm vào Thông tin.

 2. Ở bên phải, bấm Xem Trạng thái Đồng bộ.

 3. Trong hộp thoại Đồng bộ hóa Sổ ghi chép Chia sẻ xuất hiện, hãy bấm nút tùy chọn Làm việc ngoại tuyến. OneNote sẽ không đồng bộ hóa những thay đổi của bạn hoặc hiển thị thay đổi của người khác vào sổ ghi chép cho đến khi bạn đồng bộ hóa sổ ghi chép theo cách thủ công hoặc bật lại tính năng đồng bộ hóa tự động.

Đầu trang

Khắc phục lỗi đồng bộ

Nếu một phần cụ thể trong sổ ghi chép được chia sẻ không đồng bộ hóa đúng cách, OneNote sẽ hiển thị thông báo lỗi trong hộp thoại Đồng bộ hóa Sổ ghi chép Chia sẻ.

 1. Trên thanh Dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu tượng của sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn kiểm tra, rồi bấm Trạng thái Đồng bộ Sổ ghi chép.

 2. Trong hộp thoại Đồng bộ hóa Sổ ghi chép Chia sẻ xuất hiện, hãy bấm tab Lỗi.

Lưu ý: Nếu xảy ra lỗi cho bất kỳ mục cụ thể nào thì các mục khác trong cùng một sổ tay vẫn sẽ được đồng bộ đúng cách.

Đầu trang

Di chuyển hoặc xóa các phần bị đặt sai chỗ

Các phần đặt sai chỗ có thể xuất hiện khi OneNote 2010 cố gắng đồng bộ hóa các thay đổi đã được thực hiện cho phần sổ ghi chép có tệp phần không thể tìm thấy. Trong những trường hợp như vậy , biểu tượng Phần Bị đặt sai chỗ sẽ xuất hiện gần dưới cùng của thanh Dẫn hướng:

Hình ảnh nút

Các phần đặt sai chỗ cũng có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:

 • Bạn đã thực hiện thay đổi đối với phần đã bị xóa trong vị trí được chia sẻ bởi một người dùng khác.

 • Bạn đã thực hiện thay đổi đối với phần đã được một người dùng khác di chuyển đến vị trí khác. Nếu phần này đã được di chuyển đến sổ ghi chép chung khác đang mở trên máy tính của bạn, OneNote có thể tái phát hiện tệp phần và đồng bộ hóa đúng cách các thay đổi của bạn với nó ở vị trí mới. Trong trường hợp này, biểu tượng Phần Đặt sai chỗ sẽ biến mất sau khi các thay đổi được đồng bộ hóa.

Các phần đặt sai chỗ vẫn ở trong sổ ghi chép được chia sẻ cho đến khi OneNote thấy vị trí mới của phần, hoặc cho đến khi bạn hoặc người dùng khác di chuyển hoặc xóa phần bị đặt sai chỗ.

Di chuyển phần bị đặt sai chỗ sang sổ ghi chép khác

Nếu một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ không còn có thể được đồng bộ hóa, nhưng bạn muốn giữ lại thông tin trong đó, bạn có thể di chuyển phần chưa được đồng bộ hóa đến sổ ghi chép khác. Làm như vậy sẽ loại bỏ sổ tay dùng chung trong khi vẫn giữ nguyên nội dung của sổ tay.

 1. Bấm chuột phải vào tab của phần bị đặt sai chỗ mà bạn muốn di chuyển, rồi bấm Di chuyển trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Di chuyển Phần đến, hãy thực hiện một trong các thao thác sau:

  • Để di chuyển phần hiện tại lên trước một tab phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, rồi bấm vào Di chuyển Lên trước.

  • Để di chuyển phần hiện tại ra sau một tab phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, rồi bấm vào Di chuyển Ra sau.

  • Để di chuyển phần hiện tại vào một nhóm phần hoặc vào một sổ ghi chép chưa có bất kỳ phần nào hiện có, hãy bấm nhóm phần hoặc sổ ghi chép đích trong danh sách, rồi bấm Di chuyển Vào.

   Mẹo: Để tạo một nhóm phần mới, hãy chọn một vị trí trong danh sách, rồi bấm vào Tạo Nhóm Phần Mới trước khi bạn di chuyển phần hiện tại.

Xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ khỏi sổ ghi chép

Nếu một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ đã được chủ ý xóa bỏ và bạn không còn cần đồng bộ hóa hoặc lưu các thay đổi của mình, hãy làm như sau:

 1. Ở cuối Thanh dẫn hướng, bấm Vào Phần Bị đặt sai Hình ảnh nút .

 2. Trong danh sách các phần bị đặt sai chỗ, hãy bấm chuột phải vào tên của phần mà bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa bỏ.

  Quan trọng: Khi bạn xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ, thông tin trong phần đó sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Nếu bạn không chắc chắn liệu có loại bỏ vĩnh viễn phần bị đặt sai chỗ hay không, bạn có thể chuyển phần đó đến một phần khác của sổ ghi chép thay vì xóa phần đó.

Đầu Trang

Bạn muốn làm gì?

Xem trạng thái đồng bộ

Trong điều kiện bình thường, OneNote động đồng bộ sổ ghi chép được chia sẻ theo định kỳ. Trên thanh dẫn hướng Sổ ghi chép, OneNote sẽ hiển thị biểu tượng trạng thái đồng bộ hóa để cho biết trạng thái đồng bộ hiện tại của mỗi sổ ghi chép được chia sẻ.

Biểu tượng Đồng bộ thay đổi OneNote    đang đồng bộ hóa các thay đổi Biểu tượng này được hiển thị bất cứ khi nào OneNote cố gắng đồng bộ hóa các thay đổi mà bạn đã thực hiện với những người dùng khác đang đồng thời sửa sổ ghi chép được chia sẻ. Trong quá trình đồng bộ, tốt nhất bạn không nên ngắt kết nối khỏi mạng hoặc tắt máy tính.

Biểu tượng Đồng bộ cập nhật OneNote    đồng bộ các thay đổi Biểu tượng này được hiển thị khi những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với sổ ghi chép chia sẻ đã được đồng bộ hóa với tệp sổ ghi chép trong vị trí được chia sẻ. Khi đồng bộ hóa thành công, người dùng khác có thể xem phiên bản ghi chú mới nhất của bạn.

Biểu tượng Làm việc ngoại tuyến OneNote    hoàn toàn không thể đồng bộ hóa các thay đổi Biểu tượng này được hiển thị khi bạn không được kết nối đến vị trí lưu trữ sổ ghi chép được chia sẻ hoặc nếu lỗi xảy ra trong lần thử đồng bộ hóa gần đây nhất. Để xem lý do không thành công, hãy tạm dừng con trỏ trên tên sổ tay trên thanh dẫn hướng Sổ tay và chờ Mip màn hình xuất hiện. Nếu bạn không kết nối với vị trí được chia sẻ, bạn vẫn có thể sửa bản sao cục bộ của sổ ghi chép đã chọn trên máy tính của bạn. Những thay đổi mà bạn thực hiện ngoại tuyến sẽ được tự động đồng bộ vào lần sau khi bạn kết nối với vị trí được chia sẻ.

Lưu ý: OneNote phải đang chạy để đồng bộ hóa sổ ghi chép được chia sẻ. Nếu máy tính của bạn được kết nối đến vị trí được chia sẻ trên mạng, nhưng kết OneNote bị đóng, thì sổ ghi chép được chia sẻ sẽ không được đồng bộ trên máy tính của bạn.

Xem lỗi đồng bộ

 1. Trên menu Tệp , trỏ đến Đồng bộ, rồi bấm vào Trạng thái Đồng bộ Sổ tay.

 2. Trong hộp thoại Đồng bộ hóa Sổ ghi chép Chia sẻ, hãy bấm tab Lỗi .

Lưu ý: Nếu một phần cụ thể trong sổ ghi chép được chia sẻ không đồng bộ hóa đúng cách, OneNote sẽ vẫn đồng bộ hóa các phần khác trong cùng một sổ ghi chép.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt đồng bộ

Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất là nên tự động đồng bộ sổ ghi chép, bạn có thể kiểm soát khi nào bạn muốn OneNote đồng bộ hóa các thay đổi của mình vào sổ ghi chép ở vị trí được chia sẻ. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng việc đồng bộ hóa diễn ra nhanh chóng (ví dụ, ngay trước khi bạn tắt máy tính). Bạn cũng có thể tạm ngừng tự động đồng bộ khi bạn không muốn người dùng sổ ghi chép khác nhìn thấy các thay đổi hoặc bổ sung của bạn cho đến khi bạn đã sẵn sàng để làm cho chúng công khai.

Đồng bộ hóa sổ ghi chép được chia sẻ theo cách thủ công

 • Trên menu Tệp , trỏ đến Đồng bộ, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Hãy bấm Đồng bộ Tất cả Sổ ghi chép Ngay để đồng bộ hóa tất cả các sổ ghi chép được chia sẻ được liệt kê trên thanh dẫn hướng Sổ ghi chép của bạn.

  • Bấm Đồng bộ Sổ ghi chép Hiện tại để chỉ đồng bộ sổ ghi chép mà bạn hiện đang sửa.

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa sổ ghi chép

Tính năng tự động đồng bộ sổ ghi chép được chia sẻ được bật theo mặc định. Nếu bạn không muốn người khác nhìn thấy những thay đổi mà bạn thực hiện đối với sổ ghi chép được chia sẻ cho đến khi bạn hoàn tất việc sửa chúng (ví dụ, trong khi bạn vẫn đang kiểm tra thông tin), bạn có thể tắt tính năng tự động đồng bộ hóa.

 1. Mở sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn tắt tính năng tự động đồng bộ giữa máy tính của bạn và tệp sổ ghi chép được chia sẻ.

 2. Trên menu Tệp , trỏ đến Đồng bộ, rồi bấm vào Làm việc Ngoại tuyến.

  Quan trọng: Khi bạn làm việc ngoại tuyến, OneNote sẽ không còn tìm cách đồng bộ hóa bất kỳ thay đổi sổ ghi chép nào mà bạn thực hiện trên máy tính, ngay cả khi sau này bạn thoát ra và khởi động lại OneNote. Không ai khác có thể thấy những thay đổi của bạn đối với sổ ghi chép cho đến khi bạn bật lại tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động.

Bật lại tính năng đồng bộ hóa sổ ghi chép tự động

 1. Mở sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn muốn bật tính năng tự động đồng bộ giữa máy tính của bạn và tệp sổ ghi chép được chia sẻ.

 2. Trên menu Tệp , trỏ đến Đồng bộ, rồi bấm vào Trạng thái Đồng bộ Sổ tay.

 3. Trong hộp thoại Đồng bộ hóa Sổ ghi chép Chia sẻ, hãy bấm Tự động đồng bộ, rồi bấm Đóng.

Đầu trang

Giải quyết mọi xung đột đồng bộ hóa

Các kết nối bị gián đoạn đến vị trí sổ ghi chép được chia sẻ và điều kiện mạng có thể làm cho chủ sở hữu sổ ghi chép hoặc những người dùng khác cần thiết để giải quyết thủ công bất kỳ xung đột đồng bộ hóa nào.

Thông thường các thông báo xung đột phiên bản xuất hiện nếu bạn và người dùng khác tìm cách thay đổi cùng một đoạn ghi chú cùng một lúc, hoặc nếu bạn thực hiện thay đổi trong khi thay đổi của người dùng khác đang được đồng bộ hóa. Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi nếu bạn và người dùng khác thay đổi cùng một đoạn văn khi cả hai bạn đều ngoại tuyến.

Trong những trường hợp đó, thông báo lỗi sẽ xuất hiện trên thanh Thông tin màu vàng. Bạn cũng sẽ thấy một biểu tượng trên trang có xung đột.

Để quản lý xung đột sổ ghi chép chia sẻ OneNote, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào thanh Thông tin màu vàng ở đầu trang của bạn để xem trang liệt kê các thay đổi xung đột (được tô sáng bằng màu đỏ).

 2. Kết hợp các thay đổi vào trang chính, nếu cần.

 3. Khi bạn kết hợp xong mọi thay đổi, hãy xóa trang Xung đột bằng cách bấm chuột phải vào tab trang, rồi bấm vào Xóa trên menu lối tắt.

Lưu ý: Không cần thiết phải giải quyết xung đột ngay lập tức. Các trang gây ra xung đột cụ thể sẽ tiếp tục được đồng bộ bất cứ khi nào bạn hoặc người dùng khác thực hiện thay đổi bổ sung cho sổ tay chia sẻ. Các trang liệt kê các xung đột vẫn còn trong phần sổ ghi chép cho đến khi bạn quyết định xem hành động gì đối với các xung đột. Các trang xung đột cho một sổ ghi chép được chia sẻ cụ thể sẽ hiển thị trên mỗi máy tính của người dùng, vì vậy bất kỳ ai đang dùng sổ ghi chép chung đang được đề cập đến đều có thể giải quyết xung đột.

Đầu trang

Xem lại mọi phần bị đặt sai chỗ

Các phần đặt sai chỗ có thể xuất hiện OneNote cố gắng đồng bộ hóa các thay đổi đã thực hiện đối với phần sổ ghi chép có tệp phần không thể tìm thấy. Trong những trường hợp như vậy, Phần Đặt sai chỗ sẽ xuất hiện gần cuối thanh dẫn hướng Sổ ghi chép, phía trên biểu tượng Tất cả Sổ ghi chép.

Các phần đặt sai chỗ cũng có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:

 • Bạn đã thực hiện thay đổi đối với phần đã bị xóa trong vị trí được chia sẻ bởi một người dùng khác.

 • Bạn đã thực hiện thay đổi đối với phần đã được một người dùng khác di chuyển đến vị trí khác. Nếu phần này đã được di chuyển đến sổ ghi chép chung khác đang mở trên máy tính của bạn, OneNote có thể tái phát hiện tệp phần và đồng bộ hóa đúng cách các thay đổi của bạn với nó ở vị trí mới. Trong trường hợp này, biểu tượng Phần Đặt sai chỗ sẽ biến mất sau khi các thay đổi được đồng bộ hóa.

Các phần đặt sai chỗ vẫn ở trong sổ ghi chép được chia sẻ cho đến khi OneNote thấy vị trí mới của phần, hoặc cho đến khi bạn hoặc người dùng khác xóa bỏ hoặc di chuyển phần bị đặt sai chỗ.

Xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ

Nếu một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ đã được chủ ý xóa bỏ và bạn không còn cần đồng bộ hóa hoặc lưu các thay đổi của mình, hãy làm như sau:

 1. Ở cuối thanh dẫn hướng Sổ ghi chép , hãy bấm Phần Bị đặt sai chỗ.

 2. Trong danh sách các phần bị đặt sai chỗ, hãy bấm chuột phải vào tên của phần mà bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa bỏ.

  Quan trọng: Khi bạn xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ, thông tin trong phần đó sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Nếu bạn không chắc chắn liệu có loại bỏ vĩnh viễn phần bị đặt sai chỗ hay không, bạn có thể chuyển phần đó đến một phần khác của sổ ghi chép thay vì xóa phần đó.

Di chuyển phần bị đặt sai chỗ sang sổ ghi chép khác

Nếu một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ không còn có thể được đồng bộ hóa, nhưng bạn muốn giữ lại thông tin trong đó, bạn có thể di chuyển phần chưa được đồng bộ hóa đến sổ ghi chép khác. Làm như vậy sẽ loại bỏ sổ tay dùng chung trong khi vẫn giữ nguyên nội dung của sổ tay.

 1. Bấm chuột phải vào tab của phần bị đặt sai chỗ mà bạn muốn di chuyển, rồi bấm Di chuyển trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Di chuyển Phần đến, hãy thực hiện một trong các thao thác sau:

  • Để di chuyển phần hiện tại lên trước một tab phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, rồi bấm vào Di chuyển Lên trước.

  • Để di chuyển phần hiện tại ra sau một tab phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, rồi bấm vào Di chuyển Ra sau.

  • Để di chuyển phần hiện tại vào một nhóm phần hoặc vào một sổ ghi chép chưa có bất kỳ phần nào hiện có, hãy bấm nhóm phần hoặc sổ ghi chép đích trong danh sách, rồi bấm Di chuyển Vào.

   Mẹo: Để tạo một nhóm phần mới, hãy chọn một vị trí trong danh sách, rồi bấm vào Tạo Nhóm Phần Mới trước khi bạn di chuyển phần hiện tại.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×