Xem trạng thái dòng công việc đang tiến hành

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi dòng công việc được bắt đầu trên tài liệu hoặc mục, bạn có thể dùng trang trạng thái dòng công việc để giám sát tiến độ dòng công việc trên tài liệu hoặc mục đó.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về trang trạng thái dòng công việc

Trang trạng thái dòng công việc cung cấp các thông tin và các tùy chọn sau đây:

 • Tên của người đã bắt đầu dòng công việc.

 • Ngày và thời gian bắt đầu dòng công việc.

 • Ngày và thời gian dòng công việc cuối chạy.

 • Tên và nối kết đến tài liệu hoặc mục liên quan đến dòng công việc.

 • Trạng thái hiện tại của dòng công việc.

 • Tùy chọn để chấm dứt dòng công việc. Ví dụ, nếu dòng công việc không xuất hiện không hoạt động, bạn có thể chấm dứt nó. Trạng thái của dòng công việc sẽ được đặt là bị hủy bỏ.

 • Danh sách nhiệm vụ được gán cho người tham gia dòng công việc.

 • Danh sách của tất cả các sự kiện đã xảy ra trong lịch sử dòng công việc thì xa (cho ví dụ, khởi tạo dòng công việc, tạo nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành).

Đầu trang

Xem trạng thái dòng công việc

Bạn có thể đến trang trạng thái dòng công việc trực tiếp từ danh sách hoặc thư viện nơi lưu tài liệu hoặc mục liên quan đến dòng công việc.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện có chứa mục mà bạn muốn xem trạng thái dòng công việc chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, trong menu Hành động trang , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tài liệu hoặc mục mà có liên quan trong dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

 3. Bên dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn muốn xem trạng thái.

 4. Trên trang trạng thái dòng công việc, hãy xem thông tin về dòng công việc.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×