Xoay hoặc đảo hình ảnh

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Chọn ảnh bạn muốn làm việc.

  Cách thực hiện?

  1. Đảm bảo rằng các thư mục chứa ảnh bạn muốn làm việc được hiển thị trong ngăn Lối tắt ảnh . Nếu các thư mục không được liệt kê, thêm chúng vào ngăn.

   Cách thực hiện?

   1. Trong ngăn Lối tắt ảnh , dưới Lối tắt ảnh, bấm Thêm lối tắt ảnh.

   2. Duyệt đến thư mục chứa ảnh bạn muốn làm việc.

   3. Bấm Thêm.

  2. Chọn thư mục chứa ảnh bạn muốn làm việc.

   Cách thực hiện?

   Thực hiện một trong các thao tác sau trong danh sách Các lối tắt ảnh :

   • Để làm việc với ảnh trong một thư mục, hãy chọn thư mục.

   • Để làm việc với ảnh trong nhiều thư mục liền kề nhau, chọn thư mục đầu tiên trong nhóm, nhấn giữ Shift và sau đó chọn thư mục cuối cùng trong nhóm.

   • Để làm việc với ảnh trong nhiều thư mục có thể không kề nhau, hãy chọn một thư mục, nhấn giữ phím CTRL, sau đó chọn mỗi thư mục bổ sung mà bạn muốn làm việc.

    Khi nhiều thư mục được chọn, tất cả các ảnh từ thư mục đã chọn được hiển thị theo thứ tự sắp xếp hiện tại của họ trong ngăn bản xem trước.

  3. Chọn ảnh bạn muốn làm việc.

   Cách thực hiện?

   Thực hiện một trong các thao tác sau trong ngăn bản xem trước:

   • Để chọn một ảnh, bấm vào ảnh. Trong dạng xem hình thu nhỏ hoặc cuộn phim, bấm tiếp theo Ảnh Nút hoặc trước Ảnh Nút để thay đổi ảnh đã chọn. Nếu bạn đang làm việc trong dạng xem ảnh, hình ảnh hiện tại được chọn theo mặc định.

   • Để chọn nhiều ảnh liền kề nhau, trong dạng xem hình thu nhỏ hoặc cuộn phim, hãy chọn ảnh đầu tiên trong nhóm, nhấn giữ Shift và sau đó chọn hình ảnh cuối cùng trong nhóm.

   • Để chọn nhiều ảnh sẽ không kề nhau, trong dạng xem hình thu nhỏ hoặc cuộn phim, chọn một ảnh, nhấn giữ Ctrl, sau đó chọn mỗi bổ sung ảnh bạn muốn làm việc.

   • Để chọn tất cả các ảnh trong dạng xem hình thu nhỏ hoặc cuộn phim, hãy bấm Chọn tất cả trên menu sửa .

 2. Trên định dạngthanh công cụ, hãy bấm Sửa ảnh.

 3. Trong ngăn tác vụ Sửa ảnh , bên dưới sửa bằng cách dùng các công cụ, hãy bấm xoay và đảo.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Hãy bấm xoay sang trái hoặc xoay bên phải. Nếu bạn bấm vào tùy chọn nhiều hơn một lần, ảnh sẽ tiếp tục xoay trong cùng một hướng.

  2. Bấm vào mũi tên lên trong hộp theo mức độ để xoay ảnh ở bên phải, hoặc bấm vào mũi tên xuống trong hộp theo mức độ để xoay ảnh ở bên trái. Bạn cũng có thể nhập một giá trị trong hộp theo mức độ để xoay ảnh một số cụ thể của độ.

  3. Bấm lật ngang hoặc đảo dọc.

Lưu ý: Bạn có thể hoàn tác một sửa bằng cách bấm hoàn tác lệnh tương ứng trên menu sửa . Chỉnh sửa sẽ không được lưu cho đến khi bạn lưu chúng. Bạn có thể lưu các thay đổi của bạn ngay lập tức sau khi sửa ảnh hoặc vào bất kỳ lúc nào trước khi đóng Microsoft Office Picture Manager.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×