Xuất danh bạ từ Outlook

Khi bạn xuất danh bạ từ Outlook, một bản sao danh bạ sẽ được lưu vào tệp CSV hoặc loại tệp khác. Sau đó, bạn có thể sử dụng tệp này để nhập danh bạ của mình sang một tài khoản email khác.

 1. Trong Outlook trên PC, chọn Tệp.

  Nếu dải ruy-băng không có tùy chọn Tệp ở góc trên bên trái thì bạn đang không sử dụng Outlook trên PC. Xem Tôi có phiên bản Outlook nào? để xem hướng dẫn xuất cho phiên bản Outlook của bạn.

  Đây là giao diện của dải băng trong Outlook 2016.
 2. Chọn Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

  Chọn Mở & Xuất, rồi chọn Nhập/Xuất.

 3. Chọn Xuất sang tệp.

  Chọn Xuất sang tệp.

 4. Chọn Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy.

 5. BƯỚC NÀY RẤT QUAN TRỌNG đặc biệt nếu bạn đang mượn máy tính của bạn bè: Trong hộp Chọn thư mục để xuất từ đó, cuộn lên đầu nếu cần và chọn thư mục Danh bạ bên dưới tài khoản của bạn. Chọn Tiếp theo.

  Cuộn lên, rồi chọn thư mục danh bạ bạn muốn xuất.

 6. Chọn Duyệt, đặt tên cho tệp của bạn, rồi chọn OK.

  Gán tên cho tệp danh bạ của bạn.

 7. Xác nhận vị trí sẽ lưu tệp danh bạ mới trên máy tính của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

 8. Chọn Hoàn tất để bắt đầu xuất ngay danh bạ của bạn. Outlook không hiển thị bất kỳ thư nào khi quá trình xuất đã hoàn tất nhưng hộp Tiến trình Nhập và Xuất sẽ biến mất.

  Ảnh về hộp tiến trình xuất.

 9. Định vị tệp .csv mới trên máy tính của bạn và mở tệp đó bằng Excel để xác minh danh bạ của bạn nằm ở đó. Tệp có thể sẽ có rất nhiều ô trống. Điều này là bình thường.

  Ví dụ về giao diện của tệp csv sau khi xuất danh bạ từ Outlook

 10. Thông thường, chúng tôi đề xuất đóng tệp mà không lưu bất kỳ thay đổi nào; nếu không, tệp có thể bị xáo trộn và bạn sẽ không thể sử dụng tệp để nhập. Nếu điều đó xảy ra, bạn luôn có thể chạy lại tiến trình xuất và tạo một tệp mới.

  Bạn có thể sử dụng Excel để cập nhật thông tin trong tệp .csv. Để biết các mẹo về cách làm việc với danh sách các liên hệ trong Excel, hãy xem mục Tạo hoặc chỉnh sửa tệp .csv.

 11. Nếu bạn mượn máy tính đã cài đặt Outlook của bạn bè, bạn có thể loại bỏ tài khoản của mình từ phiên bản Outlook của họ. Cách thực hiện như sau:

  1. Trong Outlook trên máy tính, chọn Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

  2. Chọn tài khoản bạn muốn xóa, rồi chọn Loại bỏ.

  3. Chọn Đóng.

 12. Bây giờ, danh bạ của bạn đã được sao chép sang tệp .csv, bạn có thể nhập chúng vào một máy tính khác đã cài đặt Outlook for Windows hoặc nhập chúng vào một dịch vụ email khác.

 1. Ở cuối trang, chọn Mọi người để tới trang Mọi người.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Quản lý > Xuất danh bạ.

  Trên thanh công cụ, chọn Quản lý, rồi Nhập danh bạ
 3. Chọn xuất tất cả liên hệ hoặc chỉ các liên hệ từ một thư mục cụ thể, rồi chọn Xuất.

 4. Ở cuối trang, chọn Lưu để lưu "danh bạ.csv" trong thư mục Tải xuống mặc định của bạn. Hoặc chọn mũi tên bên cạnh Lưu, rồi chọn Lưu dưới dạng.

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay
 1. Ở trên đầu dải băng Outlook 2010, hãy chọn tab Tệp.

  Nếu dải băng của bạn không có tùy chọn Tệp ở góc trên cùng bên trái thì bạn đang không sử dụng Outlook 2010. Xem mục Tôi có phiên bản Outlook nào? để nhận được hướng dẫn nhập cho phiên bản Outlook của bạn.

  Trong Outlook 2010, chọn tab Tệp.

 2. Chọn Tùy chọn.

  Chọn Tùy chọn.

 3. Trong hộp Tùy chọn Outlook, chọn Nâng cao.

  Chọn Nâng cao.

 4. Dưới mục Xuất, chọn Xuất.

  Trên trang Nâng cao, chọn Xuất

 5. Trong Trình hướng dẫn Nhập và Xuất, chọn Xuất sang tệp, rồi chọn Tiếp theo.

 6. Bên dưới Tạo một loại tệp, chọn kiểu xuất mà bạn muốn sử dụng. Phổ biến nhất là Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy (Windows), còn được gọi là tệp .csv. Sau đó, bấm vào Tiếp theo.

  Chọn để xuất một tệp .csv (Windows)

  Nếu bạn đang xuất danh bạ để sử dụng trong một bản sao Outlook khác, chọn Tệp Dữ liệu Outlook (.pst).

 7. Bên dưới mục Chọn thư mục để xuất từ đó, bạn có thể cần cuộn lên, rồi chọn thư mục danh bạ bạn muốn xuất. Chọn Tiếp theo khi bạn hoàn tất.

  Lưu ý: Trừ khi bạn chọn xuất sang Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), bạn chỉ có thể xuất mỗi thư mục một lần.

  Chọn những danh bạ bạn muốn xuất
 8. Bên dưới mục Lưu tệp được xuất dưới dạng, bấm vào Duyệt, chọn một thư mục đích, rồi trong hộp Tên tệp, nhập tên cho tệp đó.

  Nhập tên cho tệp danh bạ của bạn

 9. Bấm OK.

 10. Trong hộp thoại Xuất sang Tệp, bấm vào Tiếp theo.

 11. Chọn Hoàn tất để bắt đầu xuất ngay danh bạ của bạn. Outlook không hiển thị bất kỳ thư nào khi quá trình xuất đã hoàn tất nhưng hộp Tiến trình Nhập và Xuất sẽ biến mất.

  Ảnh về hộp tiến trình xuất.

 12. Khi quá trình xuất hoàn tất, chọn OK để thoát hộp Tùy chọn Outlook.

 13. Vào nơi bạn đã lưu danh bạ trên máy tính của mình, chẳng hạn như trong thư mục Tài liệu.

  Nhập tên cho tệp bạn đang xuất

 14. Nếu bạn đã xuất danh bạ của mình dưới dạng tệp .csv, bạn có thể sử dụng Excel để xem những gì đã xuất từ Outlook. Bạn có thể sẽ có rất nhiều ô trống. Điều này là bình thường.

  Ví dụ về giao diện của tệp csv sau khi xuất danh bạ từ Outlook

 15. Thông thường, chúng tôi đề xuất đóng tệp mà không lưu bất kỳ thay đổi nào; nếu không, tệp có thể bị xáo trộn và bạn sẽ không thể sử dụng tệp để nhập. Nếu điều đó xảy ra, bạn luôn có thể chạy lại tiến trình xuất và tạo một tệp mới.

  Bạn có thể sử dụng Excel để cập nhật thông tin trong tệp .csv Để biết các mẹo về cách làm việc với danh sách các liên hệ trong Excel, hãy xem mục Tạo hoặc chỉnh sửa tệp .csv.

Để nhập danh bạ của bạn vào Outlook 2016, hãy xem mục Nhập danh bạ vào Outlook.

Xem thêm

Nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×