Xuất danh bạ từ Outlook.com sang tệp CSV

Xuất danh bạ từ Outlook.com sang tệp CSV

Bạn có thể xuất danh bạ của mình từ Outlook.com, rồi nhập danh bạ vào các ứng dụng email khác như Gmail hoặc Yahoo hay các phiên bản khác của Outlook.

  1. Đăng nhập vào Outlook.com.

  2. Chọn Mọi người ở góc dưới bên trái trang để đi đến trang Mọi người.

  3. Ở phía ngoài bên phải của thanh công cụ, chọn quản lý > xuất liên hệ..

    Quản lý menu liên hệ trong Outlook.com
  4. Chọn xuất tất cả liên hệ hoặc chỉ các liên hệ từ một thư mục cụ thể, rồi chọn Xuất.

  5. Ở cuối trang, chọn Lưu để lưu "danh bạ.csv" trong thư mục Tải xuống mặc định của bạn. Hoặc chọn mũi tên bên cạnh Lưu, rồi chọn Lưu dưới dạng.

Lúc này, các liên hệ của bạn được sao chép sang tệp .csv, bạn có thể nhập liên hệ vào các ứng dụng email khác hoặc các phiên bản khác của Outlook.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Chủ đề Liên quan

Nhập danh bạ vào Outlook.com

Nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook

Tôi có phiên bản Outlook nào?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×