Liên hệ và tác vụ

Xuất danh bạ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Trong Outlook, bạn có thể xuất các liên hệ của mình vào một tệp Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv) để di chuyển các liên hệ sang một chương trình email khác.

  1. Chọn Tệp

  2. Chọn Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

  3. Chọn Xuất sang tệp >Tiếp.

  4. Chọn Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy> Tiếp.

  5. Bên dưới tài khoản email mà bạn muốn xuất liên hệ từ đó, chọn Liên hệ.

  6. Chọn Duyệt... và đi tới nơi bạn muốn lưu tệp .csv bạn.

  7. Nhập tên tệp, rồi chọn OK.

  8. Chọn Hoàn tất.

Chúng tôi khuyên bạn nên mở .csv của mình trong Excel tra và chỉnh sửa dữ liệu trước khi nhập vào một chương trình khác.

Lưu ý: Nếu bạn đang xuất sang một chương trình Outlook khác không phải là tài khoản Microsoft 365 hoặc Microsoft Exchange, bạn sẽ muốn lưu tài khoản này dưới dạng tệp .pst để nhập. 

Bạn muốn xem thêm?

Xuất liên hệ từ Outlook

Nhập danh bạ vào Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×