Yammer dành cho Windows và Mac

Ứng dụng trên máy tính là một máy khách gốc cho Mac và Windows với chức năng đầy đủ của Yammer. Cùng với các đăng nhập và hỗ trợ SSO được hợp lý hóa, ứng dụng tích hợp với các chức năng của hệ điều hành gốc chẳng hạn như thông báo, lối tắt và khởi chạy khi khởi động.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng trên máy tính

Yêu cầu về tài khoản người dùng và hệ thống

  • Windows 7 trở lên

  • Mac OS 10.9 trở lên

  • Tài khoản yammer bằng cách dùng định danh Microsoft 365

Tải ứng dụng

Windows (7+)

Mac (10.9+)

Tải xuống (32-bit)

Tải xuống

Tải xuống (64-bit)

Bạn phải được quyền truy cập để cài đặt ứng dụng trên máy tính của bạn.

Để hoàn thành quá trình cài đặt, làm như sau:

  • Mac: Kéo ứng dụng Yammer vào thư mục ứng dụng của bạn. 

  • Windows: Chạy trình cài đặt đã tải xuống.

Đăng nhập vào Yammer và thiết đặt tùy chọn thông báo của bạn

Bạn cần một tài khoản Microsoft 365 để đăng nhập.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn hỗ trợ SSO, bạn sẽ được đăng nhập tự động sau khi khởi chạy ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình đăng nhập Yammer

Sau khi đăng nhập, hãy thiết lập tùy chọn thông báo của bạn, xem mục Bật hoặc tắt thông báo email và điện thoại của bạn.

Các bản cập nhật ứng dụng Yammer

Bất cứ khi nào một phiên bản mới của ứng dụng Yammer sẵn dùng, bạn sẽ được thông báo để cập nhật ứng dụng. Bản cập nhật tự động được áp dụng nếu bạn khởi động lại ứng dụng. Bạn có thể kiểm tra xem phiên bản hiện có của bạn có phải là mới nhất không bằng cách sử dụng menu ứng dụng. 

Các bản cập nhật ứng dụng Yammer

Phân phối thông qua Phần mềm Quản lý Hệ thống (Trình cài đặt MSI cho Windows) 

Để phân phối các ứng dụng Yammer trên máy tính bằng cách sử dụng phần mềm phân phối được quản lý, chẳng hạn như Trình quản lý cấu hình trung tâm hệ thống của Microsoft (SCCM), hãy tải xuống gói MSI dưới đây. Khi bạn chạy trình cài đặt MSI, trình cài đặt Yammer phạm vi toàn máy sẽ được cài đặt trên máy khách và nó sẽ cài đặt ứng dụng Yammer trên máy tính cho người dùng vào lần đăng nhập tiếp theo vào máy tính của họ.

HỎI: Là người quản trị CNTT, làm cách nào để tôi có thể đảm bảo rằng ứng dụng Yammer trên máy tính sẽ luôn được cài đặt khi một người dùng cuối đăng nhập?

Trả lời: Khi một người dùng cuối gỡ cài đặt ứng dụng Yammer trên máy tính, chúng tôi giữ nguyên quyết định này sau khi gỡ cài đặt bằng cách viết một tệp, "% localappdata%\yammerdesktop\.dead". Sự có mặt của tệp này sẽ khiến trình cài đặt Yammer phạm vi toàn máy không thể cài đặt lại ứng dụng vào lần đăng nhập tiếp theo của người dùng cuối vào máy của họ. Để ghi đè quyết định của người dùng cuối, hãy xóa tệp "% localappdata%\yammerdesktop\.dead".

Lời nhắc trong sản phẩm (Hiển thị trong ứng dụng khách Web) 

Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng từ ngăn bên phải trong Yammer khi bạn thấy một trong những lời nhắc sau:

Nhắn tin trong sản phẩm cho Mac

Nhắn tin trong sản phẩm cho Windows

Quản trị viên CNTT: nếu người dùng của bạn nhận được các phần mềm mới thông qua các phương pháp phân phối được quản lý (chẳng hạn như SCCM), hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn muốn vô hiệu hóa các lời nhắc tải xuống và cài đặt ứng dụng trong sản phẩm. 

Xem thêm

Thiết lập Yammer trên điện thoại di động Đăng nhập Office 365 cho Yammer

Thực thi danh tính Office 365 dành cho người dùng Yammer

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×