Chủ đề liên quan
×
Sử dụng Yammer hàng ngày
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng Yammer hàng ngày

Yammer là gì?

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Thu hút sự tham gia của mọi người đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Yammer kết nối người lãnh đạo, người giao tiếp và nhân viên để xây dựng cộng đồng, chia sẻ kiến thức và thu hút mọi người.

 • Sử dụng Nguồn cấp dữ liệu trang chủ để luôn cập nhập những thông tin quan trọng, khai thác kiến thức của người khác và tiếp tục xây dựng dựa trên công việc hiện có.

 • Tìm kiếm các chuyên gia, cuộc hội thoại và tệp.

 • Tham gia cộng đồng để cập nhật thông tin, kết nối với đồng nghiệp của bạn và thu thập các ý tưởng.

 • Tham gia cuộc hội thoại, phản ứng, trả lời và chia sẻ bài đăng.

 • @ đề cập đến người khác để cung cấp thông tin cho họ.

 • Đính kèm tệp, gif, ảnh hoặc video để cải thiện bài đăng của bạn.

 • Khen ngợi người khác trong mạng của bạn để ăn mừng thành công hoặc chỉ để nói lời cảm ơn.

 • Tạo một sự kiện ảo mà cộng đồng của bạn có thể đặt câu hỏi và tham gia trực tiếp hoặc xem bản ghi sau đó.

 • Sử dụng cuộc thăm dò ý kiến để trưng cầu phản hồi và nhanh chóng nhận được câu trả lời.

 • Duy trì kết nối khi không ở trong văn phòng với ứng dụng Yammer dành cho thiết bị di động.

 • Sử Yammer trong Microsoft Teams, SharePoint hoặc Máy tính Outlook.

Yammer giúp bạn kết nối và gắn kết mọi người trong toàn tổ chức để bạn có thể thảo luận về ý tưởng, chia sẻ cập nhật và kết nối mạng với người khác.

Bạn muốn xem thêm?

Yammer giúp và học tập

Yammer tiếp nhận và tài nguyên của

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×