Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Trợ giúp và tìm hiểu PowerPoint

;

Thật tuyệt vời khi nghe thấy giọng của bạn

Bạn sẽ nhanh chóng xem được chú thích có cùng ngôn ngữ hoặc phụ đề đã được dịch được tạo tự động để tường thuật khi bạn trình chiếu bằng PowerPoint for Microsoft 365.

Tìm hiểu thêm

Xem đoạn video ngắn

Huấn luyện viên Diễn giả cho bạn thấy phản hồi trong thời gian thực và thẻ báo cáo sau khi duyệt lại.

Khám phá PowerPoint

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Kể câu chuyện của bạn, theo phong cách của bạn bằng PowerPoint. Bắt đầu ngay hôm nay.

Khám phá nội dung đào tạo

Có gì mới

Xem các tính năng mới nhất có sẵn cho PowerPoint trên máy tính, trang web và thiết bị của bạn.

Xem có gì mới

Trình bày từ xa 

Sử dụng tính năng Chia sẻ bản trình bày trong Microsoft Teams để trình bày trực tuyến một cách hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ cho PowerPoint 2010 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

lịch, CV, và áp phích

Tìm mẫu cao cấp

Giúp ý tưởng của bạn trở nên sống động với các mẫu có khả năng tùy chỉnh cao hơn và các tùy chọn sáng tạo mới khi bạn đăng ký Microsoft 365.

Duyệt mẫu

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả