Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Use Surface Slim Pen 2

Surface Slim Pen 2 is a rechargeable pen for Surface, now with an improved design, sharper pen tip, and better performance.

Get to know Surface Slim Pen 2

Surface Slim Pen 2 with numbers indicating the different physical features.

 1. Pen tip

 2. Right-click and select button

 3. LED light

 4. Eraser and top button

Use tactile signals with your Surface

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Here's how to adjust your tactile signals for your pen on Windows:

 1. Select Start Settings Bluetooth & devices > Pen & Windows Ink > Tactile signals, then make sure this setting is turned on.

 2. In Tactile signals, you can adjust when you'll feel these signals and adjust the intensity of these signals.

Pair it to your Surface

You need to charge your pen before using it. Place it in the charging area of your device or accessory for 1 second. When you’re ready, use Bluetooth to pair your pen to a Surface. Here’s how:

Windows 10

 1. Select Start Settings Devices Add Bluetooth or other device Bluetooth.

 2. Press and hold the top button of your pen for 5-7 seconds until the LED light flashes white to turn on Bluetooth pairing mode.

 3. Select Surface Slim Pen 2 to pair your pen.

Windows 11

 1. Select Start Settings Bluetooth & devices Add a device Bluetooth.

 2. Press and hold the top button of your pen for 5-7 seconds until the LED light flashes white to turn on Bluetooth pairing mode.

 3. Select Surface Slim Pen 2 to pair your pen.

Charge your pen

Your Surface Slim Pen 2 can be charged by a Surface Laptop Studio, Surface Pro Signature Keyboard, and more. For a complete list of supported charging accessories, see How to charge your Surface Slim Pen.

Related

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×