Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
văn bản thay thế

Kết nối trong môi trường làm việc kết hợp

Microsoft Teams được xây dựng để cộng tác kết hợp. Tìm hiểu cách bạn và nhóm của bạn có thể luôn được thông báo, tổ chức và kết nối — bất kể bạn ở đâu.

TÌM HIỂU THÊM

Tìm hiểu về Teams

Đào tạo về Microsoft Teams

Xem thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Sau đây trong Teams

Hướng dẫn từ những người thiết kế và xây dựng Teams.

BẮT ĐẦU NGAY

Ba người đang thực hiện nhiều tác vụ, bao gồm đọc tin nhắn, viết và chụp ảnh.

Kết nối với bạn bè & gia đình 

Duy trì kết nối với bạn bè và gia đình trong Teams.

BẮT ĐẦU

Biểu tượng thông báo hiển thị 7 mục

Mẹo dành cho Teams

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn. Xem chúng trong ứng dụng Mẹo của chúng tôi. 

DUYỆT MẸO

Microsoft Teams ở bất kỳ đâu

Sử dụng Microsoft Teams trên máy tính bàn, trên web, hoặc thiết bị di động iOS hoặc Android.

Tải xuống Teams cho mọi thiết bị của bạn tại

Microsoft Teams trên máy tính bảng và điện thoại