Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đặt ghi nhật ký biến trong sổ đăng ký trên máy khách đang chạy Microsoft System Center 2012 R2 quản lý cấu hình máy khách. Ví dụ: bạn đặt ghi nhật ký biến như sau:

    • MaxHistory: 10

    • MaxSize: 5.000.000

  • Bạn chạy một chuỗi tác vụ toàn bộ hệ điều hành Windows chuẩn bị cài đặt trong môi trường Windows PE.


Trong trường hợp này, biến đăng nhập mặc định được sử dụng trong tác vụ. Bạn muốn đăng nhập giá trị bạn đặt trong sổ đăng ký được sử dụng thay thế.

Lưu ý Khi bạn xem các tập tin TSAgent.log, bạn thấy ghi biến được đặt thành các giá trị mặc định. Các giá trị được sử dụng trong tác vụ:

Thiết lập LogMaxSize 1000000 TSAgent
Thiết lập LogMaxHistory 1 TSAgent
Thiết lập LogLevel 0 TSAgent
Thiết lập LogEnabled 1 TSAgent
Thiết lập LogDebug 1 TSAgent

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải tích lũy Update 3 cho System Center 2012 R2 quản lý cấu hình cài đặt.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn đóng bảng điều khiển quản trị trình quản lý cấu hình trước khi cài đặt gói hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Configmgr2012ac-r2-kb2940326-x64.msp

Không áp dụng

7,241,728

25-Aug-2014

01:10

Không áp dụng

Tsagent.dll

5.0.7958.1402

258,728

25-Aug-2014

01:10

x64

Tscore.dll

5.0.7958.1402

2,495,144

25-Aug-2014

01:10

x64

Configmgr2012ac-r2-kb2940326-i386.msp

Không áp dụng

5,832,704

25-Aug-2014

01:10

Không áp dụng

Tsagent.dll

5.0.7958.1402

208,040

25-Aug-2014

01:10

x86

Tscore.dll

5.0.7958.1402

1,843,376

25-Aug-2014

01:10

x86


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×