VẤN

Trong môi trường Microsoft Exchange Online, bạn chạy lệnh ghép ngắn Get-CASMailbox để xem thuộc tính Hasactivesyncdevicepartnership . Đầu ra cho thấy hộp thư không có quan hệ đối tác thiết bị. Tuy nhiên, người dùng có một hoặc nhiều thiết bị đang đồng bộ hóa với hộp thư của họ. 

NGHIỆM

Để giải quyết vấn đề này, hãy chạy lệnh sau đây:

Get-CASMailbox <Alias> -RecalculateHasActiveSyncDevicePartnership Lưu ý Tham số được tính toán lại của Yncdevicepartnership đã được giới thiệu với lệnh ghép ngắn Get-CASMailbox trong bản dựng 15.00.0980.000 của Office 365. Để xác định bản dựng của Office 365 rằng hộp thư đang bật, hãy chạy lệnh sau đây:

Get-Mailbox <Mailbox> | fl AdminDisplayVersion

THÔNG TIN BỔ SUNG

Tham số được tính toán lại của ynvdevicepartnership tính toán lại giá trị của thuộc tính hasactivesynngdevicepartnership trên hộp thư. Giá trị được cập nhật tự động nếu nó được xác định là không chính xác. Bạn không cần phải xác định một giá trị cho thuộc tính Hasactivesyncipartnership . Để biết thêm thông tin, hãy xem nhận-CASMailbox.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×