Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bật Đồng bộ Lớp cho bài tập bạn tạo trong Microsoft Teams và đồng bộ trực tiếp các chi tiết và điểm số của bài tập với Hệ thống Thông tin Học viên (SIS) chẳng hạn như PowerSchool, Infinite Campus hoặc SIS tuân thủ OneRoster bất kỳ. Sau khi làm theo quy trình xác minh ban đầu để kết nối các tài khoản của mình, bạn có thể chuyển nút Đồng bộ Điểm sang để làm các nhiệm vụ trong tương lai. 

Lưu ý:  Vui lòng kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn rằng Đồng bộ Điểm đang sẵn dùng và đã được kích hoạt trước khi bạn bắt đầu.

Đồng bộ bài tập mới bằng cách sử dụng Đồng bộ Điểm lần đầu tiên

 1. Điều hướng đến tab Bài tập trong lớp học của bạn và chọn Tạo và > bài tập

 2. Bên dưới Cài đặt, nút bật tắt Đồng bộ Điểm cho SIS của bạn sẽ mặc định là Không. Chuyển sang .

  Chọn nút bật tắt Đồng bộ Lớp bên Cài đặt, sau đó chuyển sang Có.

 3. Một cửa sổ hội thoại mới sẽ bật lên. Chọn Kết nối để bắt đầu quy trình nối kết Microsoft Teams đến tài khoản Hệ thống Thông tin Học viên (SIS) của bạn.

 4. Làm theo các bước xác nhận email bằng cách nhập địa chỉ email trường học của bạn và chọn Gửi Mã

 5. Kiểm tra email của bạn, sao chép mã được cung cấp, rồi dán vào hội thoại. Chọn Xác minh.

  Nhập mã, rồi chọn Xác minh.

 6. Bây giờ bạn đã kết nối với Hệ thống Thông tin Học viên, hãy điền vào bài tập của bạn như bình thường và chọn Phân công.
   

  Lưu ý: Không thể gán bài tập được đồng bộ với Hệ thống Thông tin Học viên của bạn cho từng học viên. Chỉnh sửa bạn thực hiện cho bài tập sau khi bài tập được đăng và đồng bộ sẽ chỉ xuất hiện trong Microsoft Teams.

 7. Điểm trong tương lai mà bạn cho vào bài tập này sẽ tự động đồng bộ với Hệ thống Thông tin Học viên của bạn. Di chuột qua dấu kiểm trên công việc trả về của học viên để xem ngày và giờ chính xác mà nó đồng bộ.  Bài tập được trả về cho học sinh và được đồng bộ với PowerSchool. Để đăng xuất khỏi Hệ thống Thông tin Học viên của bạn, chọn Chỉnh sửa, rồi Đăng xuất. Bạn sẽ cần lặp lại các bước trên nếu bạn quyết định kết nối lại với SIS của mình.

  Mẹo: Nếu lớp SIS của bạn có nhiều giáo viên, hãy thêm họ vào nhóm lớp học của bạn. Họ sẽ có thể bật Đồng bộ Điểm theo các bước ở trên.

Đồng bộ bài tập đã được phát hành vào Hệ thống Thông tin Học viên của bạn

 1. Chọn bài tập bạn muốn đồng bộ, sau đó chọn Chỉnh sửa bài tập.

 2. Chuyển công tắc Đồng bộ Lớp thành .

  Bài tập hiện tại và điểm số trong tương lai của bạn sẽ đồng bộ với Hệ thống Thông tin Học viên, nhưng lưu ý rằng điểm số mà bạn đã trả về cho học sinh sẽ không đồng bộ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×