Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: 

Thay vì sử dụng tệp CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) để đồng bộ hóa dữ liệu trường thông tin hệ thống (SIS) với Microsoft 365, bạn có thể sử dụng đồng bộ hóa dữ liệu của trường học để kết nối trực tiếp đến SIS PowerSchool của bạn. Với phương pháp đồng bộ này, bạn sử dụng các phần còn lại trên nền tảng API điểm cuối được cung cấp byPowerSchool để đồng bộ hóa dữ liệu trực tiếp từ của bạn SIS để Microsoft 365.

Khi bạn đang tạo một hồ sơ đồng bộ bằng cách dùng phương pháp đồng bộ hóa PowerSchool, bạn phải có các thuộc tính bắt buộc liệt kê dưới đây, nhập đầy đủ trong PowerSchool SIS. Bất kỳ đối tượng nào có các thuộc tính bắt buộc sẽ không thể đồng bộ hóa và tạo ra lỗi trong cổng thông tin SDS. . Bạn có thể thêm thuộc tính tùy chọn tiếp.

Chủ đề này liệt kê các thuộc tính bắt buộc. Tìm hiểu thêm về cách triển khai đồng bộ hóa dữ liệu trường bằng cách dùng PowerSchool đồng bộ.

Thuộc tính Trường học

Thuộc tính được liên kết với trường học trong PowerSchool SIS.

 • SIS ID   -ID SIS của trường học. Giá trị này phải là duy nhất.

 • Tên   – tên của trường học.

 • Tên nợ gốc   – tên của trường học nợ gốc.

 • Tên đệm nợ gốc   – tên đệm của nợ gốc của trường học.

 • Tên tài khoản chính cuối cùng   – họ của nợ gốc của trường học.

Phần thuộc tính

Thuộc tính được liên kết với phần trong PowerSchool SIS.

 • SIS ID   -ID SIS của phần đó. Giá trị này phải là duy nhất.

 • Trường học SIS ID   -ID SIS của trường học.

 • Phần số   – số của phần đó.

 • Khóa học SIS ID   -ID SIS khóa học.

 • Khóa tên   – tên khóa học.

Thuộc tính Giáo viên

Thuộc tính được liên kết với giáo viên PowerSchool SIS.

 • SIS ID   -ID SIS của giáo viên. Giá trị này phải là duy nhất.

 • Trường học SIS ID   -ID SIS của trường học.

 • Tên   -không sẵn dùng nếu một trong hai cách đồng bộ tùy chọn định danh được chọn trong hộp tạo hồ sơ.

 • Họ    – không sẵn dùng nếu một trong hai cách đồng bộ tùy chọn định danh được chọn trong hộp tạo hồ sơ.

 • Tên người dùng   – tên người dùng của giáo viên trong PowerSchool SIS. Thuộc tính này có thể dùng trong cấu hình phù hợp với định danh trong hồ sơ đồng bộ. Giá trị này cũng có thể được sử dụng nếu tạo người dùng mới thông qua SDS.

 • Mật khẩu   – không sẵn dùng nếu một trong hai cách đồng bộ tùy chọn định danh được chọn trong hộp tạo hồ sơ.

 • Trạng thái   – trạng thái của giáo viên. Hoạt động hay không hoạt động.

Thuộc tính Học viên

Thuộc tính được liên kết với học viên PowerSchool SIS.

 • SIS ID   -ID SIS của học viên. Giá trị này phải là duy nhất.

 • Trường học SIS ID   -ID SIS của trường học.

 • Tên   – không sẵn dùng nếu một trong hai cách đồng bộ tùy chọn định danh được chọn trong hộp tạo hồ sơ.

 • Họ    – không sẵn dùng nếu một trong hai cách đồng bộ tùy chọn định danh được chọn trong hộp tạo hồ sơ.

 • Tên người dùng   – tên người dùng của học viên trong PowerSchool SIS. Thuộc tính này có thể dùng trong cấu hình phù hợp với định danh trong hồ sơ đồng bộ. Giá trị này cũng có thể được sử dụng nếu tạo người dùng mới thông qua SDS.

 • Mật khẩu   – không sẵn dùng nếu một trong hai cách đồng bộ tùy chọn định danh được chọn trong hộp tạo hồ sơ.

 • Trạng thái   – trạng thái của học viên. Hoạt động hay không hoạt động.

Thuộc tính Danh sách Giáo viên

Thuộc tính được dùng cho giáo viên vào phần ánh xạ.

 • Phần SIS ID   -ID SIS của phần đó.

 • SIS ID   -ID SIS của giáo viên.

Thuộc tính Danh sách Học viên

Thuộc tính được dùng cho học viên vào phần ánh xạ.

 • Phần SIS ID   -ID SIS của phần đó.

 • SIS ID   -ID SIS của học viên.

Chủ đề Liên quan

Tổng quan về đồng bộ hóa dữ liệu của trường học
cách triển khai đồng bộ hóa dữ liệu trường bằng cách dùng PowerSchool đồng bộ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×