Đổi tên biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo biểu đồ, Excel có thể thêm tiêu đề mặc định, chẳng hạn như tiêu đề biểu đồ hoặc doanh số. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên của từng biểu đồ cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Đổi tên một biểu đồ được đơn giản:

  1. Chọn văn bản tiêu đề biểu đồ mà bạn muốn thay đổi.

    Chọn văn bản tiêu đề biểu đồ

  2. Nhập tiêu đề biểu đồ mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×