Triệu chứng

Khách hàng dựa trên Trung Quốc sử dụng Microsoft Skype for Business Server 2019 hoặc Skype for Business Server 2015 đã bật ứng dụng cuộc họp Skype để thay thế Skype for Business Web App có thể gặp kém hiệu suất trong khi tải ứng dụng cuộc họp Skype và được kết nối bên trong đại lục Trung Quốc.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì URI ứng dụng Skype cuộc họp mặc định không được lưu trữ trong Office 365 vận hành bởi 21Vianet.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy mở Skype for Business Server PowerShell và thực thi các lệnh ghép ngắn sau đây:

  1. Set-CsWebServiceConfiguration -Identity global -JoinLauncherCdnConfigUri "https://res-1.cdn.partner.outlook.cn/assets/sfb/joinux/prod/config.json"

  2. Set-CsWebServiceConfiguration -Identity global -LWACdnConfigUri "https://res-1.cdn.partner.outlook.cn/assets/sfb/sma/prod/config.js"

  3. Set-CsWebServiceConfiguration -MeetingUxUseCdn $True

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×